[stunnel-users] No DNS lookup?

Colin van der Zanden c.vanderzanden at hnpostenzonen.nl
Tue Jan 20 20:17:11 CET 2015


Ludolf,

Thanks for your quick response. I have no clue on how to respond on the
stunnel users list, so i'll try it this way. The support on the host we are
trying to reach states to following:

It really sounds like the stunnel is not connecting to "something.host.com"
but perhaps to the IP address behind it? The use of the hostname
something.host.com is however an requirement.

Is there anyway we can force the stunnel to connect to the hostname instead
of resolving it as an IP adress?

Met vriendelijke groeten,

H.N. Post en Zonen

Colin van der Zanden
c.vanderzanden at duurzaam-transport.com
c.vanderzanden at hnpostenzonen.nl <dm.post at hnpostenzonen.nl>
----------------------------------------------
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wilt u
direct contact met ons opnemen indien deze e-mail bij vergissing bij u
terecht is gekomen? Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen,
de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden,
omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door
een beroepsgeheim.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.stunnel.org/pipermail/stunnel-users/attachments/20150120/205f69d0/attachment.html>


More information about the stunnel-users mailing list