[stunnel-users] SSL Error

Małgorzata Olszówka gosia at olszowka.net
Tue Jun 14 17:28:23 CEST 2016


Hi!
Where have you got certificate and key files?
Maybe cert = /etc/stunnel/stunnel.pem etc...

Regards.

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
More information about the stunnel-users mailing list