[stunnel-users] Support on windows 2012 SR (32/64b)

Soudant, Erik Erik.Soudant at PinkRoccade.nl
Fri Oct 3 12:01:09 CEST 2014


Hi All,

I would like to know if Stunnel supports Windows 2012 SR (32/64).

I cannot find any information about this in the archives/Documentation.

Thanx in advance.

Regards

Erik Soudant
Application Designer

[cid:image009.jpg at 01CFDF01.B845D7A0]
E Erik.soudant at pinkroccade.nl<mailto:Erik.soudant at pinkroccade.nl> l M 06 46091160 l T +31 (0)88 110 1500 |  W www.pinkroccadelocalgovernment.nl<http://www.pinkroccadelocalgovernment.nl/>
[cid:image010.jpg at 01CFDF01.B845D7A0]<http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1811286&trk=myg_ugrp_ovr>[cid:image011.jpg at 01CFDF01.B845D7A0]<http://www.twitter.com/pinkroccadelg>
Disclaimer | De informatie verzonden met dit e-mail bericht is confidentieel en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. PinkRoccade Local Government B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
[cid:image012.jpg at 01CFDF01.B845D7A0]Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.stunnel.org/pipermail/stunnel-users/attachments/20141003/090b9e5e/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image009.jpg
Type: image/jpeg
Size: 2389 bytes
Desc: image009.jpg
URL: <http://www.stunnel.org/pipermail/stunnel-users/attachments/20141003/090b9e5e/attachment.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image010.jpg
Type: image/jpeg
Size: 797 bytes
Desc: image010.jpg
URL: <http://www.stunnel.org/pipermail/stunnel-users/attachments/20141003/090b9e5e/attachment-0001.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image011.jpg
Type: image/jpeg
Size: 791 bytes
Desc: image011.jpg
URL: <http://www.stunnel.org/pipermail/stunnel-users/attachments/20141003/090b9e5e/attachment-0002.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image012.jpg
Type: image/jpeg
Size: 462 bytes
Desc: image012.jpg
URL: <http://www.stunnel.org/pipermail/stunnel-users/attachments/20141003/090b9e5e/attachment-0003.jpg>


More information about the stunnel-users mailing list