<div dir="ltr"><span style="font-size:12.8px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline">Witajcie,</span><div><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div><span style="font-size:12.8px"><div style="box-sizing:inherit;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">Zapraszamy na kolejne <span class="gmail-il" style="box-sizing:inherit">spotkanie</span> polskiego Chapteru (ISC)2, które odbędzie się w dniu 19.07.2018 w siedzibie firmy EY o godz. 18:00.</div><div style="box-sizing:inherit;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"></div><div style="box-sizing:inherit;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"></div><p style="box-sizing:inherit;margin:0px 0px 1.75em;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"> </p><div style="box-sizing:inherit;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><b style="box-sizing:inherit;font-weight:700">AGENDA SPOTKANIA:</b></div><div style="box-sizing:inherit;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"></div><p style="box-sizing:inherit;margin:0px 0px 1.75em;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><span style="box-sizing:inherit;font-weight:700"><br></span></p><p style="box-sizing:inherit;margin:0px 0px 1.75em;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><span style="box-sizing:inherit;font-weight:700">Temat: </span><span style="box-sizing:inherit;font-weight:700">Infrastruktura instytucji finansowej kluczowym narzędziem do popełniania cyberprzestępstw o niespotykanej dotąd skali.</span><span style="color:rgb(4,51,255)"> </span><br></p><p style="box-sizing:inherit;margin:0px 0px 1.75em;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><span style="box-sizing:inherit;font-weight:700">Opis prezentacji: </span>W trakcie prezentacji zostaną naświetlone kluczowe problemy związane ze zjawiskiem transgranicznej cyberprzestępczości zorganizowanej, bazującej na wyzyskaniu zaufania.Przybliżona zostanie problematyka przestępstw nadużycia zaufania bazujących na wyzyskaniu zaufania ofiar do osób i instytucji zaufania publicznego. Omówione zostaną cyberprzestępstwa, które nie mogą być popełnione bez wykorzystania infrastruktury banków. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kluczowej roli automatyzacji procesowania transakcji (STP) i wykorzystaniu ułomności tego procesu przez przestępców, wraz z krótkim rysem historycznym. Przedstawione będą również wybrane aspekty zwalczania tego rodzaju przestępczości, z perspektywy organów ścigania, organów nadzoru, organizacji zawodowych, instytucji finansowych oraz ofiar, w ujęciu międzynarodowym i krajowym. Więcej szczegółów podczas prelekcji.</p><div style="box-sizing:inherit;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><b style="box-sizing:inherit;font-weight:700">O prelegencie: </b></div><div style="box-sizing:inherit;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">Konsultant, który w ostatnich latach obserwował naruszenia nie tylko przepisów prawa, ale również fundamentalnych wartości pozaprawnych (społecznych, etycznych), zarówno wspierając Regulatora w zrozumieniu istoty nieprawidłowości w oprogramowaniu, które zostało skrojone na potrzeby największej instytucji finansowej tego rodzaju w Unii Europejskiej, jak i podczas kierowania zespołami występującymi przeciwko bankom komercyjnym w Stanach Zjednoczonych i Europie, które ze względu na nieprzestrzeganie wymogów AML zostały instrumentalnie wykorzystane do popełniania cyberprzestępstw i prania pieniędzy.</div><div style="box-sizing:inherit;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"></div><div style="box-sizing:inherit;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"></div><p style="box-sizing:inherit;margin:0px 0px 1.75em;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"> </p><div style="box-sizing:inherit;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><b style="box-sizing:inherit;font-weight:700">Data i miejsce <span class="gmail-il" style="box-sizing:inherit">spotkania</span>:</b></div><div style="box-sizing:inherit;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">Data: 19.07.2018 [czwartek]</div><div style="box-sizing:inherit;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">Godzina: 18:00</div><div style="box-sizing:inherit;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">Miejsce: EY</div><div style="box-sizing:inherit;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">Adres: Rondo ONZ1; 14 piętro [Na recepcji proszę powołać się na Piotra Ciepielę].</div><div style="box-sizing:inherit;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"></div><div style="box-sizing:inherit;margin-bottom:0px;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><strong style="box-sizing:inherit;font-weight:700"><br></strong></div><div style="box-sizing:inherit;margin-bottom:0px;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><strong style="box-sizing:inherit;font-weight:700">UWAGA: Wymagana rejestracja na stronie<span> </span><a href="https://417041-3.evenea.pl/index/index" style="box-sizing:inherit;background-color:transparent;color:rgb(0,122,204);text-decoration:none">https://417041-3.evenea.pl/index/index</a><span> </span>dla osób nie będącymi członkami Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter.</strong></div><br></span></div><div><br></div><div><div style="font-size:12.8px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><div><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline">==============================<wbr>==============================<wbr>=======</span><br></div><div><br></div><div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><b>DODATKOWE INFORMACJE:</b></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">1) W każdej chwili można zapisać się do naszego Stowarzyszenia. Więcej informacji o zapisach na stronie <a href="http://isc2chapter-poland.com/about/">http://isc2chapter-poland.com/about/</a>. </div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">2) Podsumowanie Zgromadzenia Walnego: Zarząd i Komisja Rewizyjna pozostają bez zmian, sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane, uruchomiliśmy konto i zaczęliśmy pobierać opłaty członkowskie.</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">3) Październik miesiącem cyberbezpieczeństwa - z tej okazji chcemy zrobić specjalne spotkanie edukacyjne Chapteru, które być może będzie również transmitowane na żywo w Internecie. Prosimy o zgłaszanie propozycji prezentacji. Jeśli znacie jakieś inne eventy bezpieczeństwa, które odbędą się w październiku, to piszcie bezpośrednio do Piotra Ciepieli <<a href="mailto:piotr.ciepiela@gmail.com">piotr.ciepiela@gmail.com</a>>, który koordynuje ten projekt.</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">4) Jeśli ktoś chciałby wygłaszać prezentacje dla seniorów (uświadamiające bezpieczeństwo informacji) - tzw. projekt Garfield, to prosimy o kontakt z zarządem  <<a href="mailto:zarzad@isc2chapter-poland.com">zarzad@isc2chapter-poland.com</a>>.</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">5) Jeśli ktoś chciałby dołączyć do projektu Medusa to jest to ostatni dzwonek. Piszcie proszę w tej sprawie bezpośrednio do mnie <<a href="mailto:jacek.grymuza@isc2chapter-poland.com">jacek.grymuza@isc2chapter-poland.com</a>>.</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">6) Czekamy na zgłoszenia propozycji prelegentów na kolejne spotkania edukacyjne.</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">7) Wprowadzamy nowy porządek dostępu na nasze spotkania ze względu na regulacje wewn. budynku - wszystkie osoby niebędącymi członkami naszego Stowarzyszenia muszą się zarejestrować przez wskazany w zaproszeniu link, który będzie podawany w każdym zaproszeniu.</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><br></div><div><br></div></div><div><br></div><div>Pozdrawiamy,</div><div> (ISC)2 Poland Chapter</div></div><br clear="all"><div><div class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><p><b style="font-size:12.8px">Jacek Grymuza</b><br><span style="font-size:12.8px">(ISC)² Poland Chapter, President</span><br><br></p><p><a href="http://isc2chapter-poland.com/" target="_blank">http://isc2chapter-poland.com/</a></p></div><p style="font-size:12.8px"><span style="color:windowtext"></span></p><p style="font-size:12.8px"><img src="https://drive.google.com/a/isc2chapter-poland.com/uc?id=1mQ1nf4_ERQ6k8Mx2Y8cNsbeS-3Dvugpd&export=download" width="200" height="96"><br></p></div></div></div></div></div>
</div></div>