<div dir="ltr">

<div style="color:rgb(80,0,80);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;font-size:small"><font face="tahoma, sans-serif">Szanowni Koledzy i Koleżanki,</font></div><div style="color:rgb(80,0,80);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;font-size:small"><br></div><div style="color:rgb(80,0,80);font-size:12.8px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif"><p style="font-size:12.8px;text-align:justify">Zapraszamy do uczestnictwa w <span class="gmail-m_5851504382710027151m_-4459240410147627124m_-6582518366729246523gmail-m_-7956927405728635313gmail-m_-943626291608388451m_-5097909354972941702gmail-m_687867981321088298gmail-m_-1359740319391711669m_-3993040629979748419gmail-m_6496776198533371960gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-m_-4711458308876642144gmail-il"><span class="gmail-m_5851504382710027151m_-4459240410147627124m_-6582518366729246523gmail-m_-7956927405728635313gmail-m_-943626291608388451m_-5097909354972941702gmail-m_687867981321088298gmail-m_-1359740319391711669m_-3993040629979748419gmail-m_6496776198533371960gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il"><span class="gmail-m_5851504382710027151m_-4459240410147627124m_-6582518366729246523gmail-m_-7956927405728635313gmail-m_-943626291608388451m_-5097909354972941702gmail-m_687867981321088298gmail-m_-1359740319391711669m_-3993040629979748419gmail-il">Walnym</span></span></span> <span class="gmail-m_5851504382710027151m_-4459240410147627124m_-6582518366729246523gmail-m_-7956927405728635313gmail-m_-943626291608388451m_-5097909354972941702gmail-m_687867981321088298gmail-m_-1359740319391711669m_-3993040629979748419gmail-m_6496776198533371960gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il">Zgromadzeniu</span><b><span> </span>Członków Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji "(ISC)2 Poland Chapter"<span> </span></b>w dniu 21 czerwca 2018 o godzinie 18:00 w EY,<span> </span><span style="font-size:small">Rondo ONZ 1, 14. piętro, sala 1424.</span> </p><p style="font-size:12.8px;text-align:justify"></p><div style="font-size:small;color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif"><b>Pierwszy termin zebrania:</b><span> </span>godz. 18:00.</font></div><div style="font-size:small;color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif"><b>Drugi termin zebrania:</b><span> </span>godz 18:30.</font></div><div style="font-size:small;color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif"><b>Miejsce:<span> </span></b>Warszawa, ul. Rondo ONZ 1, siedziba firmy EY,<span> </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:tahoma,sans-serif;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:justify;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;font-size:small">14. piętro, sala 1424.</span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:tahoma,sans-serif;font-size:12.8px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:justify;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline"> </span></font></div><br><p style="font-size:small"></p><p style="font-size:12.8px;text-align:justify"></p><div style="font-size:small;color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif">Proponowany Porządek obrad oraz Regulamin Zebrania przedstawiamy poniżej. Po otwarciu Zebrania możliwa jest zmiana Porządku i Regulaminu.</font></div><div style="font-size:small;color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif"><br></font></div><div style="font-size:small;color:rgb(34,34,34);font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">PLAN ZGROMADZENIA WALNEGO:</div><ul style="font-size:12.8px;text-align:justify"><li style="margin-left:15px">Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia</li><li style="margin-left:15px">Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego</li><li style="margin-left:15px"><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:tahoma,sans-serif;font-size:12.8px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:justify;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline">Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia</span><span> </span><br></li><li style="margin-left:15px">Zatwierdzenie porządku obrad</li><li style="margin-left:15px">Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej</li><li style="margin-left:15px">Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres do czerwca 2018</li><li style="margin-left:15px">Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres do czerwca 2018<br></li><li style="margin-left:15px">Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszania za okres do czerwca 2018<br></li><li style="margin-left:15px">Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres do czerwca 2018<br></li><li style="margin-left:15px">Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres do czerwca 2018<br></li><li style="margin-left:15px">Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia</li><li style="margin-left:15px">Przedstawienie projektu budżetu na kolejny rok (od czerwca 2018)</li><li style="margin-left:15px">Wolne wnioski</li><li style="margin-left:15px">Zamknięcie <span class="gmail-m_5851504382710027151m_-4459240410147627124m_-6582518366729246523gmail-m_-7956927405728635313gmail-m_-943626291608388451m_-5097909354972941702gmail-m_687867981321088298gmail-m_-1359740319391711669m_-3993040629979748419gmail-m_6496776198533371960gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-m_-4711458308876642144gmail-il"><span class="gmail-m_5851504382710027151m_-4459240410147627124m_-6582518366729246523gmail-m_-7956927405728635313gmail-m_-943626291608388451m_-5097909354972941702gmail-m_687867981321088298gmail-m_-1359740319391711669m_-3993040629979748419gmail-m_6496776198533371960gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il"><span class="gmail-m_5851504382710027151m_-4459240410147627124m_-6582518366729246523gmail-m_-7956927405728635313gmail-m_-943626291608388451m_-5097909354972941702gmail-m_687867981321088298gmail-m_-1359740319391711669m_-3993040629979748419gmail-il">Walnego</span></span></span> <span class="gmail-m_5851504382710027151m_-4459240410147627124m_-6582518366729246523gmail-m_-7956927405728635313gmail-m_-943626291608388451m_-5097909354972941702gmail-m_687867981321088298gmail-m_-1359740319391711669m_-3993040629979748419gmail-m_6496776198533371960gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il">Zgromadzeni<wbr>a.</span></li></ul><p style="font-size:small">PRZYJĘCIE CZŁONKÓW DO STOWARZYSZENIA:</p><p style="font-size:small">Aby zostać członkiem <font face="tahoma, sans-serif" style="font-size:small;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">Stowarzyszenia </font><span style="font-size:small;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">Ekspe<wbr>rtów ds. Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter” należy wysłać maila na adres <a href="mailto:zarzad@isc2chapter-poland.com" target="_blank" style="color:rgb(17,85,204)">zarzad@isc2chapter-polan<wbr>d.com</a><span> </span>z potwierdzeniem akceptacji Statutu Stowarzyszenia (patrz załącznik), podaniem imienia, nazwiska, numeru CISSP ID (jeśli posiadasz certyfikat) oraz przelaniem rocznej opłaty w kwocie 100 PLN na podany niżej numer konta podając w tytule imię i nazwisko. Opłata członkowska obowiązuje do 30.06.2019.</span></p><p><b>Posiadacz rachunku: </b>STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI "(ISC)2 POLAND CHAPTER", z siedzibą<span> </span>WARSZAWA 00-838, ul. PROSTA 51, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000648081, REGON 365927671, NIP 5272787933</p><p><b>Numer Rachunku mBank:</b><span> </span>85114020040000310277674185</p><p style="font-size:small">Korzyści z przystąpienia do naszego Stowarzyszenia:</p><p style="font-size:small"><span class="gmail-m_5851504382710027151m_-4459240410147627124m_-6582518366729246523gmail-m_-7956927405728635313gmail-m_-943626291608388451gmail-im" style="color:rgb(80,0,80);font-family:arial,sans-serif;font-size:12.8px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"></span></p><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><ul><li style="margin-left:15px">Możliwość darmowego uczestnictwa w konferencjach bezpieczeństwa (od tej pory losowania wejściówek na konferencje zostanie ograniczone tylko do oficjalnych członków)<br></li><li style="margin-left:15px">Możliwość udziału we wszystkich spotkaniach edukacyjnych (ISC)2 Poland Chapter bez potrzeby rejestracji (nawet w przypadku biletowanych spotkań) <br></li><li style="margin-left:15px">Możliwość wpływu na działanie Stowarzyszenia poprzez podejmowania decyzji na Zgromadzeniu Walnym<br></li><li style="margin-left:15px">Możliwość zarządzania inicjatywami (ISC)2 Poland Chapter<br></li><li style="margin-left:15px">Prestiż (Lista członków, którzy wyrażą na to zgodę zostanie opublikowana na stronie)</li></ul></div></div></blockquote><p style="font-size:small"></p></font></div><div style="color:rgb(80,0,80);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;font-size:small"><span style="font-family:tahoma,sans-serif;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline">Dla przypomnienia wysyłamy Statut naszego Stowarzyszenia.</span><span> </span><br></div><div style="color:rgb(80,0,80);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;font-size:small"><br></div><div style="color:rgb(80,0,80);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;font-size:small"><font face="tahoma, sans-serif">Zapraszamy serdecznie w</font><font face="tahoma, sans-serif"> imieniu Zarządu </font><font face="tahoma, sans-serif" style="font-family:tahoma,sans-serif">Stowarzyszenia </font><span style="font-family:tahoma,sans-serif">Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter”.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>==</div><div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><p><b style="font-size:12.8px">Jacek Grymuza</b><br><span style="font-size:12.8px">(ISC)² Poland Chapter, President</span><br><br></p><p><a href="http://isc2chapter-poland.com/" target="_blank">http://isc2chapter-poland.com/</a></p></div><p style="font-size:12.8px"><span style="color:windowtext"></span></p><p style="font-size:12.8px"><img src="https://drive.google.com/a/isc2chapter-poland.com/uc?id=1mQ1nf4_ERQ6k8Mx2Y8cNsbeS-3Dvugpd&export=download" width="200" height="96"><br></p></div></div></div></div></div>
</div>