<div dir="ltr"><div>Witajcie,</div><div><br></div><div><div>Zapraszamy na kolejne spotkanie polskiego Chapteru (ISC)2, które odbędzie się w dniu 24.05.2018 w siedzibie firmy EY.</div><div><br></div><div><br></div><div>=========================================================================================</div><div><br></div><div><b>AGENDA</b></div><div><br></div><div><b>Kacper Kulczycki: Wykorzystanie narzędzi forensicowych w praktyce</b></div><div><br></div><div><b>Opis prezentacji: </b>W ramach prezentacji postaram się pokazać od strony warsztatu zabezpieczanie i analizę dowodów w postaci elektronicznej (oraz przy tej okazji, trochę odzyskiwania danych). Będę się głównie opierał o rozwiązanie ogólnodostępne i darmowe, tak by zainteresowani mogli po spotkaniu, sami przećwiczyć w praktyce pokazane przykłady.</div><div><br></div><div><b>Kacper Kulczycki BIO:</b> Rówieśnik 5150 IBM PC. Studiował na Wydziale Fizyki UW, kluczowym miejscu dla powstania polskiego Internetu. W Instytucie Podstawowych Problemów</div><div><div>Techniki Polskiej Akademii Nauk (którego współzałożycielem był prof.Janusz Groszkowski, jeden z ojców polskiej inżynierii wstecznej), współtworzył zespół zajmujący się problematyką trwałości zapisu danych, oraz ich skutecznego usuwania. Ekspert do spraw odzyskiwania danych, autorytet w dziedzinie informatyki śledczej. Wspierał merytorycznie wiele publikacji dotyczących informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa danych. Współzałożyciel Avidata sp. z o.o., od ponad 13 lat zajmuje się odzyskiwaniem danych, zabezpieczaniem dowodów cyfrowych oraz opracowywaniem rozwiązań umożliwiających odzyskiwanie danych.</div></div><div><b><br></b></div><div><b>Data i miejsce spotkania:</b></div><div>Data: 24.05.2018 [czwartek]</div><div>Godzina: 18:00</div><div>Miejsce: EY</div><div>Adres: Rondo ONZ1; 14 piętro [Na recepcji proszę powołać się na Piotra Ciepielę]. </div><div><br></div><div><br></div><div>POZOSTAŁE OGŁOSZENIA:</div><div> </div><div> 1. Walne Zgromadzanie dla członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 21.06.2018</div></div><div> 2. Niebawem ruszy rejestracja na konferencję Infotrams, w której organizację jesteśmy zaangażowani wraz z ISSA</div><div> 3. Zostaliśmy partnerem konferencji <span style="color:rgb(48,48,48);font-family:Arial,sans-serif;font-size:14.6667px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline"><span>Technology Risk Management Forum 2018 oraz CyberGov 2018.</span></span></div><div><span style="color:rgb(48,48,48);font-family:Arial,sans-serif;font-size:14.6667px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline"><span>    Poniżej znajdują się opisy tych wydarzeń.</span></span></div><div><span style="color:rgb(48,48,48);font-family:Arial,sans-serif;font-size:14.6667px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline"><span>

<span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline">=========================================================================================</span> </span></span></div><div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif"><span></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;margin:0cm 0cm 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><b><a href="https://cybergov.pl/" style="color:rgb(5,99,193);text-decoration:underline"><span style="font-size:18pt;line-height:107%">CyberGov 2018 – Bezpieczeństwo IT w Sektorze Publicznym<span></span></span></a></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;margin:0cm 0cm 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span class="gmail-MsoHyperlink" style="color:rgb(5,99,193);text-decoration:underline"><b><span style="color:windowtext"><a href="https://cybergov.pl/" style="color:rgb(5,99,193);text-decoration:underline"><span style="color:windowtext">7 czerwca 2018, Warszawa<span></span></span></a></span></b></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><b><span> </span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span>Już po raz 4 zapraszamy na konferencję CyberGov – Bezpieczeństwo
IT w sektorze Publicznym. Konferencja odbędzie się 7 czerwca, w Warszawie. Jest
wiele spotkań na temat bezpieczeństwa IT, ale tylko <b><span style="color:rgb(0,112,192)">CyberGOV</span></b><span style="color:rgb(0,112,192)">
</span>adresuje wprost potrzeby oraz uwarunkowania <b><span style="color:rgb(0,112,192)">instytucji administracji publicznej.<span></span></span></b></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm 0.0001pt;line-height:normal;background:white;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span>Tematyka konferencji
będzie koncentrować się na <b>nowych
regulacjach, organizacji systemu cyberbezpieczeństwa oraz praktyce
i realiach funkcjonowania urzędów w Polsce</b>. Będziemy dyskutować
również o <span> </span>zaniedbaniach technicznych,
pilnych wyzwaniach oraz potrzebie współpracy. Konferencja ma
za zadanie umożliwić wymianę doświadczeń oraz zaprezentowanie dobrych
praktyk.<span></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm 0.0001pt;line-height:normal;background:white;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span>Wydarzenie
odbywa się pod patronatem honorowym <strong><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Ministerstwa Cyfryzacji. ISC2 Chapter Poland jest patronem konferencji.<span></span></span></strong></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm 0.0001pt;line-height:normal;background:white;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span>Nad
powstawaniem programu czuwa </span><a href="https://cybergov.pl/wystepuja/" style="color:rgb(5,99,193);text-decoration:underline"><b><span>Rada Programowa</span></b></a><b><span>, </span></b><span>w której zasiadają m.in.
przedstawiciele: <b><span style="color:rgb(0,112,192)">Ministerstwa Cyfryzacji, Centrum Informatyki Resortu Finansów, Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie, FireEye, Głównego Urzędu Statystycznego, NIK-u,
NASK-u, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, PTI</span></b>.<span></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span> </span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="color:red">Goście Specjalni CyberGOV 2018:<span></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><b>Karol Okoński</b> –
Ministerstwo Cyfryzacji<span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="EN-US">Rik Veenendaal</span></b><span lang="EN-US"> - Computer Emergency Response Team <span></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US"><span> </span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;margin:0cm 0cm 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="color:rgb(0,112,192)">Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:<span></span></span></b></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt 36pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:Symbol"><span>·<span style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:"Times New Roman"">        
</span></span></span>Konferencja odbędzie się w sprawdzonej <b>f</b><b><span>ormule:
poza sesjami plenarnymi będzie możliwość wyboru interesujących tematów w
sesjach równoległych oraz dyskusjach przy okrągłych stołach.<span></span></span></b></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt 36pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:Symbol"><span>·<span style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:"Times New Roman"">        
</span></span></span>W programie znajdą się wystąpienia <b>decydentów kształtujących politykę</b> <b>państwa</b> względem cyberbezpieczeństwa i
bezpieczeństwa informacji w sektorze publicznym.<span></span></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpLast" style="margin:0cm 0cm 8pt 36pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:Symbol"><span>·<span style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:"Times New Roman"">        
</span></span></span>Poprzednie edycje CyberGov cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem i zostały dobrze ocenione przez uczestników. <b>Zapraszamy do obejrzenia </b><a href="https://cybergov.pl/relacja-2017/#wideo" style="color:rgb(5,99,193);text-decoration:underline"><b>relacji z poprzedniej edycji>></b></a><span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><span> </span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:6pt 0cm 0.0001pt;text-align:center;line-height:normal;background:white;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><b><span><span> </span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;margin:0cm 0cm 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><a href="https://cybergov.pl/formularz/" style="color:rgb(5,99,193);text-decoration:underline"><b>Dla
przedstawicieli administracji publicznej udział w konferencji jest bezpłatny!</b></a><b> <span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;margin:0cm 0cm 8pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif"><b>Zapraszamy do udziału!</b><span></span></p>

<p></p><span style="font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;text-align:start;background-color:rgb(255,255,255);float:none;display:inline">=========================================================================================</span><span style="color:rgb(48,48,48);font-family:Arial,sans-serif;font-size:14.6667px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline"> </span>

<br></div><div>


<p align="center" style="margin-bottom:3.75pt;text-align:center;line-height:16.5pt;margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><strong><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif;color:rgb(48,48,48)"><a href="https://techrisk.pl/" target="_blank" style="color:blue;text-decoration:underline"><span>Już wkrótce 3 edycja Technology Risk Management Forum 2018! <span> </span></span><span><span></span></span></a></span></strong></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif"><span> </span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif">20-21 czerwca 2018,
Wrocław<span></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif;color:rgb(48,48,48)"><span> </span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif;color:rgb(48,48,48)">Konferencja<b>
Technology Risk Management Forum 2018</b> to najważniejsze spotkanie dotyczące
tematyki bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem technologicznym na
Dolnym Śląsku.<br>
<br>
Tematem przewodnim 3 edycji konferencji jest zmierzenie się z wyzwaniem, jakim
jest <b>współczesny wymiar bezpieczeństwa technologicznego</b>. Rozwiązaniem
jest <b>całościowe, holistyczne podejście do bezpieczeństwa</b>. To droga, na
której wychodząc od siebie samego, lepszego poznawania własnej organizacji,
dochodzimy do przeciwnika, jego motywacji i sposobów działania<br>
<br>
</span><b><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif;color:rgb(222,0,20)">Zapraszamy na TechRisk 2018</span></b><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif;color:rgb(48,48,48)"> – konferencję o
bezpieczeństwie informacji w czasach, gdy każdy o tym mówi, ale niewielu
potrafi robić to dobrze.<span></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif;color:rgb(48,48,48)"><span> </span></span></p>

<p style="margin:0cm 0cm 11.25pt;line-height:16.5pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif;color:rgb(47,84,150)"><a href="https://techrisk.pl/wystepuja/" target="_blank" style="color:blue;text-decoration:underline"><span style="color:rgb(0,0,191)"><span style="color:windowtext">Wśród ekspertów,
którzy tworzą tegoroczny program konferencji, m.in.:<span></span></span></span></a></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif;color:rgb(47,84,150)"><span> </span></span></b></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt 36pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:10pt;font-family:Wingdings"><span>Ø<span style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:"Times New Roman"">  </span></span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">Grzegorz Długajczyk - ING Bank<span></span></span></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt 36pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:10pt;font-family:Wingdings"><span>Ø<span style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:"Times New Roman"">  </span></span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">Przemyslaw Gamdzyk - CSO Council<span></span></span></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt 36pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span lang="EN-US" style="font-size:10pt;font-family:Wingdings"><span>Ø<span style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:"Times New Roman""> 
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">Łukasz<span> </span>Guździoł - Credit
Suisse/TRISW/ISSA Polska<span></span></span></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt 36pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:10pt;font-family:Wingdings"><span>Ø<span style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:"Times New Roman"">  </span></span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">Borys Łącki - Logical Trust<span></span></span></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt 36pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:10pt;font-family:Wingdings"><span>Ø<span style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:"Times New Roman"">  </span></span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">Artur Marek Maciąg - BNY Mellon Poland<span></span></span></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt 36pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:10pt;font-family:Wingdings"><span>Ø<span style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:"Times New Roman"">  </span></span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">Witold<span>  </span>Małaszuk - Getin Noble Bank<span></span></span></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt 36pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:10pt;font-family:Wingdings"><span>Ø<span style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:"Times New Roman"">  </span></span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">Paweł Maziarz - Immunity Systems<span></span></span></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt 36pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span lang="EN-US" style="font-size:10pt;font-family:Wingdings"><span>Ø<span style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:"Times New Roman""> 
</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">Bartosz Nowak - EY Global Services (Poland) InfoSec Team Lead<span></span></span></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt 36pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:10pt;font-family:Wingdings"><span>Ø<span style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:"Times New Roman"">  </span></span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">Robert<span>  </span>Pławiak - Europejski Fundusz
Leasingowy<span></span></span></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpLast" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt 36pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:10pt;font-family:Wingdings"><span>Ø<span style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:"Times New Roman"">  </span></span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif">Ireneusz Tarnowski - Bank Zachodni WBK<span></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><b><span style="font-size:10pt;font-family:Arial,sans-serif;color:rgb(47,84,150)"><span> </span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><i><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif"><span> </span></span></i></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><a href="https://techrisk.pl/" style="color:blue;text-decoration:underline"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif">Dlaczego warto wziąć
udział w konferencji?:</span></b></a><b><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif;color:rgb(0,112,192)"><span></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><b><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif;color:rgb(0,112,192)"><span> </span></span></b></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin:0cm 0cm 8pt 36pt;line-height:107%;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:Wingdings;color:black"><span>Ø<span style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:"Times New Roman"">  </span></span></span><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:Arial,sans-serif;color:black">Konferencja odbędzie się w sprawdzonej <b>formule: warsztatów, prezentacji w sesjach
równoległych oraz możliwość wyboru interesujących tematów w dyskusjach przy
okrągłych stołach.<span></span></b></span></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0cm 0cm 8pt 36pt;line-height:107%;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><b><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:Arial,sans-serif;color:black"><span> </span></span></b></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0cm 0cm 8pt 36pt;line-height:107%;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:Wingdings;color:black"><span>Ø<span style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:"Times New Roman"">  </span></span></span><b><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:Arial,sans-serif;color:black">W
programie aktualna tematyka, wiele inspiracji i ciekawych przykładów<span></span></span></b></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt 36pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif;color:black"><span> </span></span></p>

<p class="gmail-MsoListParagraphCxSpLast" style="margin:0cm 0cm 8pt 36pt;line-height:107%;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:Wingdings;color:black"><span>Ø<span style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:"Times New Roman"">  </span></span></span><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:Arial,sans-serif;color:black">Poprzednie edycje konferencji TechRisk
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i zostały dobrze ocenione przez
uczestników. <b>Zapraszamy do obejrzenia </b></span><a href="https://techrisk.pl/relacja-2017/#wideo" style="color:blue;text-decoration:underline"><b><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:Arial,sans-serif">relacji
z poprzedniej edycji>></span></b></a><b><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:Arial,sans-serif;color:black"><span></span></span></b></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif"><span> </span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><i><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif"><span> </span></span></i></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif">Z
przyjemnością informujemy, że <b>ISC2
Chapter Poland</b> objął konferencję TechRisk 2018 patronatem. <span></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif">Organizatorzy
przygotowali dla Państwa specjalne warunki udziału – z kodem „ISC2 Chapter” 10%
rabatu przy zgłoszeniu do 18 maja!<span></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif"><span> </span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif"><a href="https://techrisk.pl/formularz/" style="color:blue;text-decoration:underline">Więcej informacji oraz zgłoszenie udziału
poprzez stronę www>>><span></span></a></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif"><span> </span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><strong><span style="font-size:11pt;font-family:Arial,sans-serif;background:white;font-weight:normal"><span> </span></span></strong></p></div>Pozdrawiamy,<div>

<span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:12.8px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline">(ISC)² Poland Chapter</span> </div><div><br></div><div><br></div><div>==  <br clear="all"><div><div class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><p><b style="font-size:12.8px">Jacek Grymuza</b><br><span style="font-size:12.8px">(ISC)² Poland Chapter, President</span><br><br></p><p><a href="http://isc2chapter-poland.com/" target="_blank">http://isc2chapter-poland.com/</a></p></div><p style="font-size:12.8px"><span style="color:windowtext"></span></p><p style="font-size:12.8px"><img src="https://drive.google.com/a/isc2chapter-poland.com/uc?id=1mQ1nf4_ERQ6k8Mx2Y8cNsbeS-3Dvugpd&export=download" width="200" height="96"><br></p></div></div></div></div></div>
</div></div>