<div dir="ltr"><div>

<div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif">Szanowni Koledzy i Koleżanki,</font></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><br></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif" style=""><p style="font-size:12.8px;text-align:justify">Zapraszamy do uczestnictwa w <b><span class="gmail-m_5174468623087971907m_-3993040629979748419gmail-m_6496776198533371960gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-m_-4711458308876642144gmail-il" style=""><span class="gmail-m_5174468623087971907m_-3993040629979748419gmail-m_6496776198533371960gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il" style=""><span class="gmail-m_5174468623087971907m_-3993040629979748419gmail-il" style="">Walnym</span></span></span> <span class="gmail-m_5174468623087971907m_-3993040629979748419gmail-m_6496776198533371960gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il" style="">Zgromadzeniu</span> Członków Stowarzyszenia  Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji "(ISC)2 Poland Chapter"</b><span style="font-weight:400">, </span>które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 o godzinie 18:00 w EY,<span style="font-weight:400"> </span><span style="font-weight:400;font-size:small">Rondo ONZ 1, 14. piętro, sala 1424.</span> </p><p style="font-weight:400;font-size:12.8px;text-align:justify"></p><div style="font-weight:400;color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif"><b>Pierwszy termin zebrania:</b><span> </span>godz. 18:00.</font></div><div style="font-weight:400;color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif"><b>Drugi termin zebrania:</b><span> </span>godz 18:30.</font></div><div style="font-weight:400;color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif"><b>Miejsce:<span> </span></b>Warszawa, ul. Rondo ONZ 1, siedziba firmy EY,<span> </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:tahoma,sans-serif;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:justify;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;font-size:small">14. piętro, sala 1424, (na recepcji proszę powołać się na Piotra Ciepielę)</span></font></div><br><p style="font-weight:400"></p><p style="font-weight:400;font-size:12.8px;text-align:justify"></p><div style="font-weight:400;color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif">Proponowany Porządek obrad oraz Regulamin Zebrania przedstawiamy poniżej. Po otwarciu Zebrania możliwa jest zmiana Porządku i Regulaminu.</font></div><p style="font-weight:400"></p><ul style="font-weight:400;font-size:12.8px;text-align:justify"><li style="margin-left:15px">Otwarcie<span> </span><span class="gmail-m_5174468623087971907m_-3993040629979748419gmail-m_6496776198533371960gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il">Zgromadzenia</span><span> </span>i wybór Przewodniczącego</li><li style="margin-left:15px"><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:tahoma,sans-serif;font-size:12.8px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:justify;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline">Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia</span><span> </span><br></li><li style="margin-left:15px">Zatwierdzenie porządku obrad</li><li style="margin-left:15px">Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej</li><li style="margin-left:15px">Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres do czerwca 2018</li><li style="margin-left:15px">Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres do czerwca 2018<br></li><li style="margin-left:15px">Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszania za okres do czerwca 2018<br></li><li style="margin-left:15px">Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres do czerwca 2018<br></li><li style="margin-left:15px">Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres do czerwca 2018<br></li><li style="margin-left:15px">Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia</li><li style="margin-left:15px">Przedstawienie projektu budżetu na kolejny rok (od czerwca 2018)</li><li style="margin-left:15px">Wolne wnioski</li><li style="margin-left:15px">Zamknięcie <span class="gmail-m_5174468623087971907m_-3993040629979748419gmail-m_6496776198533371960gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-m_-4711458308876642144gmail-il"><span class="gmail-m_5174468623087971907m_-3993040629979748419gmail-m_6496776198533371960gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il"><span class="gmail-m_5174468623087971907m_-3993040629979748419gmail-il">Walnego</span></span></span> <span class="gmail-m_5174468623087971907m_-3993040629979748419gmail-m_6496776198533371960gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il">Zgromadzeni<wbr>a</span></li></ul><p style="font-weight:400">Dla przypomnienia wysyłamy Statut naszego stowarzyszenia.</p></font></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif">Przypominamy, że około 3 miesiące temu zostały zatwierdzone przez KRS ubiegłoroczne ustalenia. Jednym z tych ustaleń było wprowadzenie rocznej opłaty członkowskiej w kwocie 100 PLN. Opłaty te będziemy chcieli wprowadzić od czerwca 2018.</font></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif">W najbliższym czasie podeślemy informacje w tej sprawie, a także przedstawimy pakiet benefitów dla oficjalnych członków naszego Stowarzyszenia.</font></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><br></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">

<span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline">Przypominamy, że aby móc uczestniczyć w naszych spotkaniach edukacyjnych nie trzeba być oficjalnym członkiem Stowarzyszenia.</span>

<br></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><br></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif" style="">Serdecznie zapraszamy do zapisów do naszego Stowarzyszenia, a także do udziału w najbliższym Walnym Zgromadzeniu.</font></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif" style=""><br></font></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><span style="font-family:tahoma,sans-serif">Pozdrawiamy,</span><br></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><font face="tahoma, sans-serif" style="font-family:tahoma,sans-serif"><br></font></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><b><font face="tahoma, sans-serif" style="font-family:tahoma,sans-serif">Stowarzyszenie </font><span style="font-family:tahoma,sans-serif">Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter”</span></b></div><br class="gmail-Apple-interchange-newline"></div><div><a href="http://isc2chapter-poland.com/" target="_blank">http://isc2chapter-poland.com/</a><br></div><div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><p style="font-size:12.8px"><span style="color:windowtext"></span></p><p style="font-size:12.8px"><img src="https://drive.google.com/a/isc2chapter-poland.com/uc?id=1mQ1nf4_ERQ6k8Mx2Y8cNsbeS-3Dvugpd&export=download" width="200" height="96"><br><br></p></div></div></div></div>
</div>