<div dir="ltr"><p style="box-sizing:inherit;margin:0px 0px 1.75em;color:rgb(26,26,26);font-family:Merriweather,Georgia,serif;font-size:16px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">


        
        <span></span>
        
        


</p><p style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left"><font size="3" style="font-size:12pt"><b>Jesteśmy
Community Partnerem konferencji CONFidence i mamy dla Was zniżkę!</b></font></p>
<p style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left"><font style="font-size:12pt">CONFidence</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">to</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">najstarsza</font><font style="font-size:12pt">
i </font><font style="font-size:12pt">najbardziej</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">rozpoznawalna</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">konferencja</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">IT</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">security</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">w</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">Polsce</font><font style="font-size:12pt">,
</font><font style="font-size:12pt">dlatego</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">nie</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">mogło</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">nas</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">tam</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">zabraknąć</font><font style="font-size:12pt">!
</font><font style="font-size:12pt">W tym roku dołączamy</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">do</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">niej</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">w</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">roli</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">Community</font><font style="font-size:12pt">
</font><font style="font-size:12pt">Partnera</font><font style="font-size:12pt">.</font><br></p>
<p align="justify" style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left"><font style="font-size:12pt"><b>Konferencja</b></font><font style="font-size:12pt"><b>
</b></font><font style="font-size:12pt"><b>odbędzie</b></font><font style="font-size:12pt"><b>
</b></font><font style="font-size:12pt"><b>się</b></font><font style="font-size:12pt"><b>
4-5 </b></font><font style="font-size:12pt"><b>czerwca 2018</b></font><font style="font-size:12pt"><b>
</b></font><font style="font-size:12pt"><b>w</b></font><font style="font-size:12pt"><b>
</b></font><font style="font-size:12pt"><b>wyjątkowym</b></font><font style="font-size:12pt"><b>
</b></font><font style="font-size:12pt"><b>miejscu </b></font>–
<font style="font-size:12pt"><b>Muzeum</b></font><font style="font-size:12pt"><b>
</b></font><font style="font-size:12pt"><b>Lotnictwa</b></font><font style="font-size:12pt"><b>
</b></font><font style="font-size:12pt"><b>Polskiego</b></font><font style="font-size:12pt"><b>
</b></font><font style="font-size:12pt"><b>w</b></font><font style="font-size:12pt"><b>
</b></font><font style="font-size:12pt"><b>Krakowie</b></font><font style="font-size:12pt"><b>.</b></font><br></p>
<p align="justify" style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left"><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">Jak</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">
</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">co</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">
</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">roku</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">
</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">najlepsi</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">
</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">prelegenci</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">
</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">zaprezentują</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)"> </font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">najbardziej</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">
</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">aktualne</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">
</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">tematy</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">
</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">ze</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">
</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">świata</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">
</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">IT</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">
</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">security</font><font face="Arial, serif" style="font-size:12pt;color:rgb(0,0,10)">.
W programie wykłady związane między innymi z </font><font color="#000000" style="font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><font face="Arial, serif">Internet</font></font><font color="#000000" style="font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><font face="Arial, serif">
</font></font><font color="#000000" style="font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><font face="Arial, serif">of</font></font><font color="#000000" style="font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><font face="Arial, serif">
</font></font><font color="#000000" style="font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><font face="Arial, serif">Things</font></font><font color="#000000" style="font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><font face="Arial, serif">,
złośliwym oprogramowaniem, </font></font><font color="#000000" style="font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><font face="Arial, serif">kryptowalutami,</font></font><font color="#000000" style="font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><font face="Arial, serif">
</font></font><font color="#000000" style="font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif"><font face="Arial, serif">kryminalistyką
i innymi bieżącymi zagadnieniami!</font></font><br></p>
<p style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left"><br>

</p>
<p style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left"><font color="#00000a"><font size="3" style="font-size:12pt">Nad
jakością agendy czuwa Rada Programowa, złożona z cenionych
ekspertów:</font></font></p>
<ul>
        <li>
<p align="justify" style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left">
        <font size="3" style="font-size:12pt">Gynvael</font><font size="3" style="font-size:12pt">
        </font><font size="3" style="font-size:12pt">Coldwind</font><font size="3" style="font-size:12pt">
        (Google)</font></p>
        </li><li>
<p align="justify" style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left">
        <font size="3" style="font-size:12pt">Wojciech</font><font size="3" style="font-size:12pt">
        </font><font size="3" style="font-size:12pt">Dworakowski</font><font size="3" style="font-size:12pt">
        (SecuRing)</font></p>
        </li><li>
<p align="justify" style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left">
        <font size="3" style="font-size:12pt">Adam</font><font size="3" style="font-size:12pt">
        </font><font size="3" style="font-size:12pt">Haertle</font><font size="3" style="font-size:12pt">
        (ZaufanaTrzeciaStrona.pl)</font></p>
        </li><li>
<p align="justify" style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left">
        <font size="3" style="font-size:12pt">Mateusz</font><font size="3" style="font-size:12pt">
        “</font><font size="3" style="font-size:12pt">j</font><font size="3" style="font-size:12pt">00</font><font size="3" style="font-size:12pt">ru</font><font size="3" style="font-size:12pt">”
        </font><font size="3" style="font-size:12pt">Jurczyk</font><font size="3" style="font-size:12pt">
        (Google)</font></p>
        </li><li>
<p align="justify" style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left">
        <font size="3" style="font-size:12pt">Piotr</font><font size="3" style="font-size:12pt">
        </font><font size="3" style="font-size:12pt">Konieczny</font><font size="3" style="font-size:12pt">
        (Niebezpiecznik)</font></p>
        </li><li>
<p align="justify" style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left">
        <font size="3" style="font-size:12pt">Gaweł</font><font size="3" style="font-size:12pt">
        </font><font size="3" style="font-size:12pt">Mikołajczyk</font><font size="3" style="font-size:12pt">
        (Tieto)</font></p>
        </li><li>
<p align="justify" style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left">
        <font size="3" style="font-size:12pt">Hanna</font><font size="3" style="font-size:12pt">
        </font><font size="3" style="font-size:12pt">Tułowiecka</font><font size="3" style="font-size:12pt">
        (Krak White Hat)</font></p>
        </li><li>
<p align="justify" style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left">
        <font size="3" style="font-size:12pt"><span lang="en-US">Przemysław</span></font><font size="3" style="font-size:12pt"><span lang="en-US">
        </span></font><font size="3" style="font-size:12pt"><span lang="en-US">Skowron
        (White Cat Security)</span></font></p>
</li></ul>
<p lang="en-US" style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left"><br>

</p>
<p align="justify" style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left"><font color="#00000a"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size:12pt"><font color="#000000"><font face="Arial, serif">CONFidence
to nie tylko wykłady - nie zabraknie też live hackingu, burzliwych
dyskusji i mnóstwa okazji do poznania ciekawych ludzi! Do tego
wyjątkowe atrakcje, jedyne w swoim rodzaju After Party i otwarty na
networking Community Corner.</font></font></font></font></font></p>
<p align="justify" style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left"><br>

</p>
<p align="justify" style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left"><a name="_GoBack"></a>
<font size="3" style="font-size:12pt">Przekonajcie się sami, że
atmosfera na CONFidence jest naprawdę niepowtarzalna! Mamy dla Was
10% zniżki na bilety z kodem: </font><font size="3" style="font-size:12pt"><b>CP_isc2-10</b></font></p>
<p align="justify" style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left"><span style="font-size:12pt">Skorzystajcie
z niego podczas rejestracji na: </span><a href="https://confidence2018.evenea.pl/" style="font-size:12pt;color:rgb(5,99,193)">https://confidence2018.evenea.pl</a><br></p>
<p align="justify" style="margin-bottom:0in;line-height:115%;direction:ltr;text-align:left"><font style="font-size:12pt">Więcej
informacji na oficjalnej stronie konferencji</font><font style="font-size:12pt">:
<a href="https://confidence.org.pl/" style="color:rgb(5,99,193)">https://confidence.org.pl</a></font><br></p>

<br><p></p></div>