<div dir="ltr">Szanowni,<div><br></div><div>Przekazaliśmy dzisiaj do Ministerstwa Cyfryzacji nasze uwagi w ramach konsultacji społecznych projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).</div><div><br></div><div>Szczególne podziękowania za zaangażowanie i wkład merytoryczny należą się dla <b>Witolda Masionka</b> i <b>Mateusza Pawłowskiego</b>.</div><div><br></div><div>Liczę na to, że nasze Stowarzyszenie będzie uczestniczyło w dalszych dyskusjach w tym zakresie.</div><div><br></div><div>Zachęcam wszystkich do brania udziału w kolejnych inicjatywach m.in. przy współpracy z  Ministerstwem Cyfryzacji.</div><div><br></div><div>W załączniku przekazane uwagi.</div><div><br></div><div>Pozdrawiam</div><div>Miłosz Godzik</div></div>