<div dir="ltr">Dzwoń do mnie, jestem zawsze online ;)<br><br><br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">W dniu 21 września 2017 18:23 użytkownik Michał Trojnara <span dir="ltr"><<a href="mailto:Michal.Trojnara@stunnel.org" target="_blank">Michal.Trojnara@stunnel.org</a>></span> napisał:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div>Koleżanki i Koledzy,<br>
<br>
Udało mi się za kimś wśliznąć (wywołując niewielki incydent bezpieczeństwa). Przydałyby się jakieś numery telefonów, na które możnaby w razie czego zadzwonić.  8-)<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
<br>
Michał</font></span><div><div class="h5"><br><br><div class="gmail_quote">On September 21, 2017 6:14:12 PM GMT+02:00, "Michał Trojnara" <<a href="mailto:Michal.Trojnara@stunnel.org" target="_blank">Michal.Trojnara@stunnel.org</a>> wrote:<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0pt 0pt 0pt 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
Czy ktoś mógłby mnie wpuścić?<br>
<br>
Michał<br><br><div class="gmail_quote">On September 18, 2017 10:28:00 PM GMT+02:00, Jacek Grymuza <<a href="mailto:jacek.grymuza@isc2chapter-poland.com" target="_blank">jacek.grymuza@isc2chapter-<wbr>poland.com</a>> wrote:<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0pt 0pt 0pt 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
<div dir="ltr"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2">Przypominamy o spotkaniu polskiego Chapteru (ISC)2, które odbędzie się już w najbliższy czwartek.<br></font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><strong><br></strong></font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><u><strong>Data i miejsce spotkania:</strong></u><br><strong>Data</strong>: 21.09.2017 [czwartek]<br><strong>Godzina</strong>: 18:00<br><strong>Miejsce</strong>: Ernst&Young<br><strong>Adres</strong>: Rondo ONZ1; 14 piętro; sala 1424 [Na recepcji proszę powoływać się na Piotra Ciepielę]</font></div><div style="display:inline"> </div><div style="display:inline"><br></div><div style="display:inline"><br></div><div style="display:inline"><u><font face="Tahoma" size="2"><strong>Agenda</strong>:</font></u></div><div style="display:inline"><u> </u></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><strong><br></strong></font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><strong>1)
 Kamil Pszczółkowski - Metodyka zarządzania ryzykiem w ochronie danych 
osobowych, czyli Data Protection Impact Assessment (DPIA)</strong></font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><b><br></b></font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><b><br></b></font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><b>Opis prezentacji: </b>Sposób
 spełnienia wymagań dot. oceny skutków operacji przetwarzania danych 
osobowych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych. Metodyka zarządzania ryzykiem w 
ochronie danych osobowych – elementy wspólne dla zarządzania ryzykiem 
technologicznym i ryzykiem bezpieczeństwa informacji.</font></div><div style="display:inline"> </div><div style="display:inline"><br></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><strong><br></strong></font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><strong>Kamil Pszczółkowski</strong>
 - przedstawiciel Fundacji Bezpieczeństwa Informacji - posiada 12-letnie
 doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów: 
zarządzania bezpieczeństwem informacji (zgodnych ISO 27001), zarządzania
 danymi osobowymi (zgodnych z UODO oraz aktualnie z RODO), zarządzania 
ryzykiem (zgodnych z ISO 27005 i ISO 31000), zarządzania ciągłością 
działania (zgodnych z ISO 22301 oraz Ustawa o zarządzaniu kryzysowym), 
zarządzania usługami IT (zgodnych z ISO 20000 i ITILv3), zarządzania 
tożsamością i kontrolą dostępu (IAM, IDM).<br>Wykładowca Akademii Sztuk 
Wojennych (dawniej Akademii Obrony Narodowej) na Wydziale Bezpieczeństwa
 Narodowego, Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa.</font></div><div style="display:inline"> </div><div style="display:inline"><br></div><div style="display:inline"><br></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><strong>2) Paweł Kulpa - Role mining - wydatek (nie)zbędny</strong></font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><strong>:</strong><br><strong>Pawel Kulpa</strong>
 jest audytorem, analitykiem, architektem bezpieczeństwa oraz Team 
Leaderem skoncentrowanym głównie na biznesowych aspektach bezpieczeństwa
 IT. Jego głównym obszarem zainteresowania są tematy dot. zarządzanie 
tożsamością oraz Governance, w których ma ponad 15-letnie doświadczenie.
 Projektował, wdrażał, obsługiwał i testował wiele rozwiązań 
zorientowanych na tożsamość w polskich i międzynarodowych firmach. 
Posiada wiele certyfikatów, w tym CISSP, CISA, TOGAF9, ITIL, PRINCE2, 
ISO 9001, 14001, 20000 and 27001.</font></div><div style="display:inline"> </div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><strong><br></strong></font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><strong><br></strong></font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><strong>3)
 Witold Masionek, Mateusz Pawłowski, Miłosz Godzik - Dyskusja dot. 
udziału (ISC)2 Poland Chapter w konsultacjach projektu ustawy o ochronie
 danych osobowych</strong></font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><strong><br></strong></font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><strong><br></strong></font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><strong><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><div style="display:inline"><span style="font-weight:normal"><font face="Tahoma" size="2"><a href="http://link.isc2.org/wf/click?upn=E9GRlgCwYlYJGQcRjOFHAtUDmQvS53qom5DOCdjBnEZvZx3jm75lAGXah8BvUPQTig14GdLw3AMLh7OPkjWhRMSt0FjRs-2FsJXKDmNZbsdzqNmTudcLMoP7R-2F7r5QugQtYHUkfyVmc-2FgduDV-2BBDjlCmaBbAjntgJcrpj1ZXZxyXs-3D_GjRFCNGdMNqdt7rSVIqdH-2BnHLP44Tbt9odFZ3IuoKsMNrFUYVRFKlg2khYKiMPu7C-2FgoaVM3I3pWWTJvLyKLr4cB4M3Y5oGenhylIN7Ozff08G6VnqObP8tCp5xHcLzeCekCPDr564EPSRFxWcUxowCvMWSruj10-2FmotFggw1Xi7wQ4C-2FcmSQixHRVNEVVdJI4aB1Yw2Mtw7CMefyvrycdhVzjR6Du9thjYB2vJcEuo-3D" target="_blank">https://mc.gov.pl/konsultacje/<wbr>konsultacje-spoleczne-projektu<wbr>-przepisow-wdrazajacych-ogolne<wbr>-rozporzadzenie-o-ochronie</a></font></span></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><a href="http://link.isc2.org/wf/click?upn=E9GRlgCwYlYJGQcRjOFHAtUDmQvS53qom5DOCdjBnEZvZx3jm75lAGXah8BvUPQTig14GdLw3AMLh7OPkjWhRMSt0FjRs-2FsJXKDmNZbsdzqNmTudcLMoP7R-2F7r5QugQtYHUkfyVmc-2FgduDV-2BBDjlCmaBbAjntgJcrpj1ZXZxyXs-3D_GjRFCNGdMNqdt7rSVIqdH-2BnHLP44Tbt9odFZ3IuoKsMNrFUYVRFKlg2khYKiMPu7C-2FgoaVM3I3pWWTJvLyKLr4cB4M3Y5oGenhylIN7Ozff08G6VnqObP8tCp5xHcLzeCekCPDr564EPSRFxWcUxowCvMWSruj10-2FmotFggw1Xi7wQ4C-2FcmSQixHRVNEVVdJI4aB1Yw2Mtw7CMefyvrycdhVzjR6Du9thjYB2vJcEuo-3D" target="_blank"><br></a></font></div></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><strong><br></strong></font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2">Gorąco zapraszamy,</font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2">  Zarząd (ISC)2 Poland Chapter.</font></div><div style="display:inline"><font face="Tahoma" size="2"><strong><br></strong></font></div></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div>
</blockquote></div><br></blockquote></div><br>
-- <br>
Sent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity.</div></div></div><br>______________________________<wbr>_________________<br>
isc2-pl mailing list<br>
<a href="mailto:isc2-pl@lists.isc2chapter-poland.com">isc2-pl@lists.isc2chapter-<wbr>poland.com</a><br>
<a href="https://www.stunnel.org/cgi-bin/mailman/listinfo/isc2-pl" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.stunnel.org/cgi-<wbr>bin/mailman/listinfo/isc2-pl</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>