<html><head></head><body>Koleżanki i Koledzy,<br>
<br>
Udało mi się za kimś wśliznąć (wywołując niewielki incydent bezpieczeństwa). Przydałyby się jakieś numery telefonów, na które możnaby w razie czego zadzwonić.  8-)<br>
<br>
Michał<br><br><div class="gmail_quote">On September 21, 2017 6:14:12 PM GMT+02:00, "Michał Trojnara" <Michal.Trojnara@stunnel.org> wrote:<blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
Czy ktoś mógłby mnie wpuścić?<br />
<br />
Michał<br /><br /><div class="gmail_quote">On September 18, 2017 10:28:00 PM GMT+02:00, Jacek Grymuza <jacek.grymuza@isc2chapter-poland.com> wrote:<blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
<div dir="ltr"><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma">Przypominamy o spotkaniu polskiego Chapteru (ISC)2, które odbędzie się już w najbliższy czwartek.<br /></font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><strong><br /></strong></font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><u><strong>Data i miejsce spotkania:</strong></u><br /><strong>Data</strong>: 21.09.2017 [czwartek]<br /><strong>Godzina</strong>: 18:00<br /><strong>Miejsce</strong>: Ernst&Young<br /><strong>Adres</strong>: Rondo ONZ1; 14 piętro; sala 1424 [Na recepcji proszę powoływać się na Piotra Ciepielę]</font></div><div style="display:inline"> </div><div style="display:inline"><br /></div><div style="display:inline"><br /></div><div style="display:inline"><u><font size="2" face="Tahoma"><strong>Agenda</strong>:</font></u></div><div style="display:inline"><u> </u></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><strong><br /></strong></font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><strong>1)
 Kamil Pszczółkowski - Metodyka zarządzania ryzykiem w ochronie danych 
osobowych, czyli Data Protection Impact Assessment (DPIA)</strong></font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><b><br /></b></font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><b><br /></b></font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><b>Opis prezentacji: </b>Sposób
 spełnienia wymagań dot. oceny skutków operacji przetwarzania danych 
osobowych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych. Metodyka zarządzania ryzykiem w 
ochronie danych osobowych – elementy wspólne dla zarządzania ryzykiem 
technologicznym i ryzykiem bezpieczeństwa informacji.</font></div><div style="display:inline"> </div><div style="display:inline"><br /></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><strong><br /></strong></font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><strong>Kamil Pszczółkowski</strong>
 - przedstawiciel Fundacji Bezpieczeństwa Informacji - posiada 12-letnie
 doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów: 
zarządzania bezpieczeństwem informacji (zgodnych ISO 27001), zarządzania
 danymi osobowymi (zgodnych z UODO oraz aktualnie z RODO), zarządzania 
ryzykiem (zgodnych z ISO 27005 i ISO 31000), zarządzania ciągłością 
działania (zgodnych z ISO 22301 oraz Ustawa o zarządzaniu kryzysowym), 
zarządzania usługami IT (zgodnych z ISO 20000 i ITILv3), zarządzania 
tożsamością i kontrolą dostępu (IAM, IDM).<br />Wykładowca Akademii Sztuk 
Wojennych (dawniej Akademii Obrony Narodowej) na Wydziale Bezpieczeństwa
 Narodowego, Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa.</font></div><div style="display:inline"> </div><div style="display:inline"><br /></div><div style="display:inline"><br /></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><strong>2) Paweł Kulpa - Role mining - wydatek (nie)zbędny</strong></font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><strong>:</strong><br /><strong>Pawel Kulpa</strong>
 jest audytorem, analitykiem, architektem bezpieczeństwa oraz Team 
Leaderem skoncentrowanym głównie na biznesowych aspektach bezpieczeństwa
 IT. Jego głównym obszarem zainteresowania są tematy dot. zarządzanie 
tożsamością oraz Governance, w których ma ponad 15-letnie doświadczenie.
 Projektował, wdrażał, obsługiwał i testował wiele rozwiązań 
zorientowanych na tożsamość w polskich i międzynarodowych firmach. 
Posiada wiele certyfikatów, w tym CISSP, CISA, TOGAF9, ITIL, PRINCE2, 
ISO 9001, 14001, 20000 and 27001.</font></div><div style="display:inline"> </div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><strong><br /></strong></font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><strong><br /></strong></font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><strong>3)
 Witold Masionek, Mateusz Pawłowski, Miłosz Godzik - Dyskusja dot. 
udziału (ISC)2 Poland Chapter w konsultacjach projektu ustawy o ochronie
 danych osobowych</strong></font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><strong><br /></strong></font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><strong><br /></strong></font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><strong><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><div style="display:inline"><span style="font-weight:normal"><font size="2" face="Tahoma"><a href="http://link.isc2.org/wf/click?upn=E9GRlgCwYlYJGQcRjOFHAtUDmQvS53qom5DOCdjBnEZvZx3jm75lAGXah8BvUPQTig14GdLw3AMLh7OPkjWhRMSt0FjRs-2FsJXKDmNZbsdzqNmTudcLMoP7R-2F7r5QugQtYHUkfyVmc-2FgduDV-2BBDjlCmaBbAjntgJcrpj1ZXZxyXs-3D_GjRFCNGdMNqdt7rSVIqdH-2BnHLP44Tbt9odFZ3IuoKsMNrFUYVRFKlg2khYKiMPu7C-2FgoaVM3I3pWWTJvLyKLr4cB4M3Y5oGenhylIN7Ozff08G6VnqObP8tCp5xHcLzeCekCPDr564EPSRFxWcUxowCvMWSruj10-2FmotFggw1Xi7wQ4C-2FcmSQixHRVNEVVdJI4aB1Yw2Mtw7CMefyvrycdhVzjR6Du9thjYB2vJcEuo-3D" target="_blank">https://mc.gov.pl/konsultacje/<wbr />konsultacje-spoleczne-projektu<wbr />-przepisow-wdrazajacych-<wbr />ogolne-rozporzadzenie-o-<wbr />ochronie</a></font></span></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><a href="http://link.isc2.org/wf/click?upn=E9GRlgCwYlYJGQcRjOFHAtUDmQvS53qom5DOCdjBnEZvZx3jm75lAGXah8BvUPQTig14GdLw3AMLh7OPkjWhRMSt0FjRs-2FsJXKDmNZbsdzqNmTudcLMoP7R-2F7r5QugQtYHUkfyVmc-2FgduDV-2BBDjlCmaBbAjntgJcrpj1ZXZxyXs-3D_GjRFCNGdMNqdt7rSVIqdH-2BnHLP44Tbt9odFZ3IuoKsMNrFUYVRFKlg2khYKiMPu7C-2FgoaVM3I3pWWTJvLyKLr4cB4M3Y5oGenhylIN7Ozff08G6VnqObP8tCp5xHcLzeCekCPDr564EPSRFxWcUxowCvMWSruj10-2FmotFggw1Xi7wQ4C-2FcmSQixHRVNEVVdJI4aB1Yw2Mtw7CMefyvrycdhVzjR6Du9thjYB2vJcEuo-3D" target="_blank"><br /></a></font></div></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><strong><br /></strong></font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma">Gorąco zapraszamy,</font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><br /></font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma">  Zarząd (ISC)2 Poland Chapter.</font></div><div style="display:inline"><font size="2" face="Tahoma"><strong><br /></strong></font></div></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div>
</blockquote></div><br /></blockquote></div><br>
-- <br>
Sent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity.</body></html>