<div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><i><b>* Aktualizacja *</b></i><br></div><div><br></div><div>Witajcie,<br><br>Zapraszamy na <span class="gmail-m_-5506006939669041415gmail-il">spotkanie</span> polskiego Chapteru
 (ISC)2, które odbędzie się w dniu 21.09.2017 w siedzibie firmy Ernst&Young.<br><br><u><b>Agenda:</b></u><br><b>1) Kamil Pszczółkowski - Metodyka zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych, czyli Data Protection Impact Assessment (DPIA)<br><br>Opis prezentacji:</b> <br></div><div>Sposób
 spełnienia wymagań dot. oceny skutków operacji przetwarzania danych 
osobowych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych. Metodyka zarządzania ryzykiem 
w ochronie danych osobowych – elementy wspólne dla zarządzania ryzykiem 
technologicznym i ryzykiem bezpieczeństwa informacji.<b><br><br>Bio:<br>Kamil Pszczółkowski - </b>przedstawiciel
 Fundacji Bezpieczeństwa Informacji - posiada 12-letnie doświadczenie w 
projektowaniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów: zarządzania 
bezpieczeństwem informacji (zgodnych ISO 27001), zarządzania danymi 
osobowymi (zgodnych z UODO oraz aktualnie z RODO), zarządzania ryzykiem 
(zgodnych z ISO 27005 i ISO 31000), zarządzania ciągłością działania 
(zgodnych z ISO 22301 oraz Ustawa o zarządzaniu kryzysowym), zarządzania
 usługami IT (zgodnych z ISO 20000 i ITILv3), zarządzania tożsamością i 
kontrolą dostępu (IAM, IDM).<b><br></b>Wykładowca Akademii Sztuk 
Wojennych (dawniej Akademii Obrony Narodowej) na Wydziale Bezpieczeństwa
 Narodowego, Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa.<br></div></div><div dir="ltr"><div><br></div><div>2) <b>Paweł Kulpa - Role mining - wydatek (nie)zbędny</b><br><br><b>Bio:</b><br><b>Pawel Kulpa</b> jest audytorem, analitykiem, architektem bezpieczeństwa oraz Team Leaderem skoncentrowanym głównie na biznesowych aspektach bezpieczeństwa IT. Jego głównym obszarem zainteresowania są tematy dot. zarządzanie tożsamością oraz Governance, w których ma ponad 15-letnie doświadczenie. Projektował, wdrażał, obsługiwał i testował wiele rozwiązań zorientowanych na tożsamość w polskich i międzynarodowych firmach. Posiada wiele certyfikatów, w tym CISSP, CISA, TOGAF9, ITIL, PRINCE2, ISO 9001, 14001, 20000 and 27001.<br><br><u><b>Data i miejsce <span class="gmail-m_-5506006939669041415gmail-il">spotkania</span>:</b></u><br><b>Data:</b> 21.09.2017 [czwartek]<br><b>Godzina:</b> 18:00<br><b>Miejsce:</b> Ernst&Young<br><b>Adres</b>: Rondo ONZ1; 14 piętro; sala 1424 [Na recepcji proszę powoływać się na Piotra Ciepielę]<br></div><div><br></div><div><u><b>Pozostałe ogłoszenia:</b></u><br></div><div>1. Poszukujemy prelegentów na spotkanie październikowe (19.10.2017)</div><div>2. Najbliższe wydarzenia dot. bezpieczeństwa IT:</div><div><ul><li>OWASP Poland Day, 2.10.2017, Kraków</li><li>CYBERSEC, 9-10.10.2017, Kraków</li><li><div class="gmail-m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-content gmail-m_-5506006939669041415gmail-su-clearfix">Security BSides Warsaw, 13-15.10.2017, Warszawa</div></li><li><b>(ISC)2 Poland Chapter Meeting, 19.10.2017, Warszawa</b><br></li><li><div class="gmail-m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler gmail-m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-style-default gmail-m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-icon-plus gmail-m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-closed">SECURE, 25-26.10.2017, Warszawa</div></li><li><div class="gmail-m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler gmail-m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-style-default gmail-m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-icon-plus gmail-m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-closed">Security PWNing, 6-7.11.2017, Warszawa</div></li><li><div class="gmail-m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler gmail-m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-style-default gmail-m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-icon-plus gmail-m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-closed">Advanced Threat Summit, 22-23.11.2017, Warszawa</div></li></ul></div><div><br><div>Pozdrawiamy,<br> (ISC)2 Poland Chapter</div></div></div></div></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">W dniu 13 września 2017 23:44 użytkownik Jacek Grymuza <span dir="ltr"><<a href="mailto:jacek.grymuza@isc2chapter-poland.com" target="_blank">jacek.grymuza@isc2chapter-poland.com</a>></span> napisał:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div>Witajcie,<br><br>Zapraszamy na <span class="m_-5506006939669041415gmail-il">spotkanie</span> polskiego Chapteru
 (ISC)2, które odbędzie się w dniu 21.09.2017 w siedzibie firmy Ernst&Young.<br><br><u><b>Agenda:</b></u><br><b>Kamil Pszczółkowski - Metodyka zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych, czyli Data Protection Impact Assessment (DPIA)<br><br>Opis prezentacji:</b> <br></div><div>Sposób spełnienia wymagań dot. oceny skutków operacji przetwarzania danych osobowych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Metodyka zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych – elementy wspólne dla zarządzania ryzykiem technologicznym i ryzykiem bezpieczeństwa informacji.<b><br><br>Bio:<br>Kamil Pszczółkowski - </b>przedstawiciel Fundacji Bezpieczeństwa Informacji - posiada 12-letnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów: zarządzania bezpieczeństwem informacji (zgodnych ISO 27001), zarządzania danymi osobowymi (zgodnych z UODO oraz aktualnie z RODO), zarządzania ryzykiem (zgodnych z ISO 27005 i ISO 31000), zarządzania ciągłością działania (zgodnych z ISO 22301 oraz Ustawa o zarządzaniu kryzysowym), zarządzania usługami IT (zgodnych z ISO 20000 i ITILv3), zarządzania tożsamością i kontrolą dostępu (IAM, IDM).<b><br></b>Wykładowca Akademii Sztuk Wojennych (dawniej Akademii Obrony Narodowej) na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa.<br></div></div><div dir="ltr"><div><br><br><u><b>Data i miejsce <span class="m_-5506006939669041415gmail-il">spotkania</span>:</b></u><br><b>Data:</b> 21.09.2017 [czwartek]<br><b>Godzina:</b> 18:00<br><b>Miejsce:</b> Ernst&Young<br><b>Adres</b>: Rondo ONZ1; 14 piętro; sala 1424 [Na recepcji proszę powoływać się na Piotra Ciepielę]<br></div><div><br></div><div><u><b>Pozostałe ogłoszenia:</b></u><br></div><div>1. Poszukujemy drugiego prelegenta na spotkanie wrześniowe oraz dwóch prelegentów na spotkanie październikowe (19.10.2017)</div><div>2. Najbliższe wydarzenia bezpieczeństwa IT:</div><div></div><div><ul><li>OWASP Poland Day, 2.10.2017, Kraków</li><li>CYBERSEC, 9-10.10.2017, Kraków</li><li><div class="m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-content m_-5506006939669041415gmail-su-clearfix">Security BSides Warsaw, 13-15.10.2017, Warszawa</div></li><li><div class="m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-style-default m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-icon-plus m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-closed">SECURE, 25-26.10.2017, Warszawa</div></li><li><div class="m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-style-default m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-icon-plus m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-closed">Security PWNing, 6-7.11.2017, Warszawa</div></li><li><div class="m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-style-default m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-icon-plus m_-5506006939669041415gmail-su-spoiler-closed">Advanced Threat Summit, 22-23.11.2017, Warszawa</div></li></ul></div><div><br><div>Pozdrawiamy,<br> (ISC)2 Poland Chapter</div></div></div></div></div>
</blockquote></div><br></div>