<div dir="ltr"><p style="font-size:12.8px;text-align:justify">Szanowni Państwo,</p><p style="font-size:12.8px;text-align:justify">Zapraszamy do uczestnictwa w <span class="gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-m_-4711458308876642144gmail-il"><span class="gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il">Walnym</span></span> <span class="gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il">Zgromadzeniu</span><b> Członków Stwarzyszenia  Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji "(ISC)2 Poland Chapter" </b>w dniu 22 czerwca 2017 o godzinie 19:00 w Ernst & Young, <span style="font-size:small">Rondo ONZ 1, 14. piętro, sala 1424.</span></p><p style="font-size:12.8px;text-align:justify">Podczas <span class="gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-m_-4711458308876642144gmail-il"><span class="gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il">Walnego</span></span> <span class="gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il">Zgromadzenia</span>
 odbędą się m.in. wybory do władz stowarzyszenia. Członkowie spełniający
 kryteria mogą zgłaszać swoje kandydatury do zarządu poprzez e-mail <a href="mailto:zarzad@isc2chapter-poland.com" target="_blank">zarzad@isc2chapter-poland.com</a>.<wbr>  <br></p><p style="font-size:12.8px;text-align:justify">Porządek obrad <span class="gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-m_-4711458308876642144gmail-il"><span class="gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il">Walnego</span></span> <span class="gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il">Zgromadzenia</span>:</p><ul style="font-size:12.8px;text-align:justify"><li style="margin-left:15px">Otwarcie <span class="gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il">Zgromadzenia</span> i wybór Przewodniczącego</li><li style="margin-left:15px">Zatwierdzenie porządku obrad</li><li style="margin-left:15px">Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej</li><li style="margin-left:15px">Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres do czerwca 2017<br></li><li style="margin-left:15px">Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłat członkowskich</li><li style="margin-left:15px">Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres do czerwca 2017<br></li><li style="margin-left:15px">Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszania za okres do czerwca 2017<br></li><li style="margin-left:15px">Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres do czerwca 2017<br></li><li style="margin-left:15px">Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres do czerwca 2017<br></li><li style="margin-left:15px">Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia</li><li style="margin-left:15px">Przedstawienie projektu budżetu na kolejny rok (od czerwca 2017)<br></li><li style="margin-left:15px">Przedstawienie kandydatów do władz Stowarzyszenia</li><li style="margin-left:15px">Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia<br></li><li style="margin-left:15px">Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru nowych członków Zarządu</li><li style="margin-left:15px">Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej</li><li style="margin-left:15px">Wolne wnioski</li><li style="margin-left:15px">Zamknięcie <span class="gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-m_-4711458308876642144gmail-il"><span class="gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il">Walnego</span></span> <span class="gmail-m_1684153949595011109m_-4202093795524966230gmail-m_8280813914320130925m_261893897002793756gmail-il">Zgromadzeni<wbr>a</span></li></ul><p>Dla przypomnienia wysyłamy Statut naszego stowarzyszenia.<br></p><p style="font-size:12.8px;text-align:justify">Pozdrawiamy,</p><p style="font-size:12.8px;text-align:justify"> (ISC)2 Poland Chapter</p></div>