<div dir="ltr"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><br></p>

<br clear="ALL">

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><a href="http://atsummit.pl/" target="_blank"><span style="color:windowtext;text-decoration:none">JUŻ WKRÓTCE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
KONFERENCJI W POLSCE POŚWIĘCONA NAJPOWAŻNIEJSZYM CYBERZAGROŻENIOM WE
WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. </span></a><a href="http://atsummit.pl/agenda/" target="_blank"><b><span style="font-size:10pt;font-family:arial,sans-serif;color:rgb(0,102,161)"> Co przygotowaliśmy w programie?
»</span></b></a><span></span></p>

<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span> </span></p>

<p class="MsoNormal"><b>    </b><span></span></p>

<div align="center">

<table class="m_-9058743863975027466gmail-MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="103%" style="width:103.68%">
 <tbody><tr>
  <td width="19" style="width:14.55pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;padding:0cm"></td>
  <td width="585" valign="top" style="width:439.05pt;padding:0cm">
  <div align="center">
  <table class="m_-9058743863975027466gmail-MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100%;border-collapse:collapse">
   <tbody><tr>
    <td width="600" valign="top" style="width:450pt;padding:7.5pt 0cm">
    <div align="center">
    <table class="m_-9058743863975027466gmail-MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100%;border-collapse:collapse">
     <tbody><tr style="height:36pt">
      <td width="100%" valign="top" style="width:100%;padding:0cm;height:36pt">
      <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center">Miło
      nam poinformować, że STOWARZYSZENIE (ISC)2 Poland Chapter
      objęło swoim patronatem kolejną konferencję organizowaną przez ISSA
      Polska oraz Evention, dotyczącą cyberzagrożeń i bezpieczeństwa IT we
      współczesnym świecie.<b><span></span></b></p>
      <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b> </b></p>
      <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b>III KONFERENCJA ADVANCED THREAT SUMMIT 2016 <span></span></b></p>
      <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b>22-23.11.2016 r., hotel Novotel Centrum, Warszawa<span></span></b></p>
      <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><a href="http://www.atsummit.pl/" target="_blank"><b><span lang="EN-GB" style="color:windowtext">www.atsummit.pl</span></b></a><b><span lang="EN-GB"> <span></span></span></b></p>
      </td>
     </tr>
    </tbody></table>
    </div>
    </td>
   </tr>
  </tbody></table>
  </div>
  </td>
  <td style="border:none;padding:0cm" width="22"><p class="MsoNormal"> </p></td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="627" colspan="3" style="width:470.3pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;padding:0cm">
  <div align="center">
  <table class="m_-9058743863975027466gmail-MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100%">
   <tbody><tr style="height:60.75pt">
    <td width="20" style="width:15pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;padding:0cm;height:60.75pt"></td>
    <td width="600" valign="top" style="width:450pt;padding:0cm;height:60.75pt">
    <div align="center">
    <table class="m_-9058743863975027466gmail-MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100%;border-collapse:collapse">
     <tbody><tr style="height:60.75pt">
      <td width="100%" valign="top" style="width:100%;padding:0cm;height:60.75pt">
      <p class="MsoNormal" style="line-height:130%">AT Summit
      2016 to wyjątkowa okazja na zdobycie cennej wiedzy na temat największych
      zagrożeń w świecie cybersecurity. Uczestnictwo w konferencji pozwoli
      Państwu na nawiązanie relacji, ciekawe rozmowy i wymianę doświadczeń w
      gronie profesjonalistów cyberbezpieczeństwa z dużych organizacji. <span></span></p>
      <table class="m_-9058743863975027466gmail-MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100%;border-collapse:collapse">
       <tbody><tr style="height:36pt">
        <td width="100%" valign="top" style="width:100%;padding:0cm;height:36pt">
        <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:130%">Jak co roku, program ATS
        skoncentrowany jest na obszarach Państwa zdaniem najważniejszych na
        dany rok – dlatego też III edycja Advanced Threat Summit poświęcona
        będzie kwestii bezpieczeństwa proaktywnego, użytkownika w centrum uwagi
        i minimalizowaniu ryzyka.<span></span></p>
        </td>
       </tr>
      </tbody></table>
      </td>
     </tr>
    </tbody></table>
    </div>
    </td>
    <td width="20" style="width:15pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;padding:0cm;height:60.75pt"></td>
   </tr>
  </tbody></table>
  </div>
  </td>
 </tr>
</tbody></table>

</div>

<p class="MsoNormal"><span style="display:none"><span> </span></span></p>

<div align="center">

<table class="m_-9058743863975027466gmail-MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100%">
 <tbody><tr>
  <td width="100%" style="width:100%;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;padding:0cm">
  <div align="center">
  <table class="m_-9058743863975027466gmail-MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100%">
   <tbody><tr>
    <td width="20" style="width:15pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;padding:0cm"></td>
    <td width="600" valign="top" style="width:450pt;padding:0cm">
    <div align="center">
    <table class="m_-9058743863975027466gmail-MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100%;border-collapse:collapse">
     <tbody><tr>
      <td width="600" valign="top" style="width:450pt;padding:3.75pt 0cm"></td>
     </tr>
    </tbody></table>
    </div>
    </td>
    <td width="20" style="width:15pt;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;padding:0cm"></td>
   </tr>
  </tbody></table>
  </div>
  </td>
 </tr>
</tbody></table>

</div>

<p class="MsoNormal"><span> </span></p>

<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;line-height:14.25pt"><a href="http://atsummit.pl/rada-programowa/" target="_blank"><b><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(205,20,34)">GOŚCIE SPECJALNI</span></b></a><span class="m_-9058743863975027466gmail-MsoHyperlink"><b><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(205,20,34)"><span></span></span></b></span></p>

<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;line-height:14.25pt"><span class="m_-9058743863975027466gmail-MsoHyperlink"><b><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(205,20,34)"><span> </span></span></b></span></p>

<div align="center">

<table class="m_-9058743863975027466gmail-MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tbody><tr>
  <td valign="top" style="padding:0cm 6pt">
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><a href="http://atsummit.pl/wystepuja/" target="_blank"><span style="color:blue;text-decoration:none"><span id="m_-9058743863975027466gmail-Obraz_x0020_10" type="#_x0000_t75" href="http://atsummit.pl/wystepuja/" style="width:97.8pt;height:97.8pt">
   <span>
   <span>
  </span></span></span></span></a><span></span></p>
  </td>
  <td valign="top" style="padding:0cm 6pt">
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><a href="http://atsummit.pl/wystepuja/" target="_blank"><span style="color:blue;text-decoration:none"><span id="m_-9058743863975027466gmail-Obraz_x0020_9" type="#_x0000_t75" href="http://atsummit.pl/wystepuja/" style="width:97.8pt;height:97.8pt">
   <span>
   <span>
  </span></span></span></span></a><span></span></p>
  </td>
  <td valign="top" style="padding:0cm 6pt">
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><a href="http://atsummit.pl/wystepuja/" target="_blank"><span style="color:blue;text-decoration:none"><span id="m_-9058743863975027466gmail-Obraz_x0020_8" type="#_x0000_t75" href="http://atsummit.pl/wystepuja/" style="width:97.8pt;height:97.8pt">
   <span>
   <span>
  </span></span></span></span></a><span></span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td valign="top" style="padding:3.75pt 3.75pt 7.5pt">
  <p align="center" style="margin:0cm 0cm 1.5pt;text-align:center;line-height:14.25pt"><a href="http://atsummit.pl/wystepuja/" target="_blank"><b><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(205,20,34)">Christopher
  J. Hodson</span></b></a><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(0,102,161)"><span></span></span></p>
  <p align="center" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;text-align:center;line-height:13.5pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(48,48,48)">Senior Director, Office of the CISO,
  Zscaler<span></span></span></p>
  </td>
  <td valign="top" style="padding:3.75pt 3.75pt 7.5pt">
  <p align="center" style="margin:0cm 0cm 1.5pt;text-align:center;line-height:14.25pt"><a href="http://atsummit.pl/wystepuja/" target="_blank"><b><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(205,20,34)">Michael
  Sikorski</span></b></a><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(0,102,161)"><span></span></span></p>
  <p align="center" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;text-align:center;line-height:13.5pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(48,48,48)">Director, FLARE Team, FireEye<span></span></span></p>
  </td>
  <td valign="top" style="padding:3.75pt 3.75pt 7.5pt">
  <p align="center" style="margin:0cm 0cm 1.5pt;text-align:center;line-height:14.25pt"><a href="http://atsummit.pl/wystepuja/" target="_blank"><b><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(205,20,34)">Denis
  Verdon</span></b></a><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(0,102,161)"><span></span></span></p>
  <p align="center" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;text-align:center;line-height:13.5pt"><span lang="EN-GB" style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(48,48,48)">Group Head of Information Risk, Bupa<span></span></span></p>
  </td>
 </tr>
</tbody></table>

</div>

<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB"> </span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB"> </span></p>

<div align="center">

<table class="m_-9058743863975027466gmail-MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100%">
 <tbody><tr>
  <td width="100%" valign="bottom" style="width:100%;padding:0cm 3.75pt">
  <p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;line-height:14.25pt"><b><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif">UWAGA – ATRAKCYJNE ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW i
  SYMPATYKÓW (ISC)2 Poland Chapter PRZY ZGŁOSZENIU DO 16.11.2016! </span></b><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(205,20,34)">*<span></span></span></p>
  <p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;line-height:14.25pt"><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(205,20,34)">*<i>w polu kod promocyjny prosimy o wpisanie hasła (ISC)2</i><span></span></span></p>
  </td>
  <td style="padding:0cm 6pt">
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><a href="https://atsummit.pl/formularz/" target="_blank"><span style="color:blue;text-decoration:none"><span id="m_-9058743863975027466gmail-Obraz_x0020_11" type="#_x0000_t75" href="https://atsummit.pl/formularz/" style="width:150pt;height:25.8pt">
   <span>
   <span>
  </span></span></span></span></a><span></span></p>
  </td>
 </tr>
</tbody></table>

</div>

<p style="text-align:justify;line-height:14.25pt"><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif"><span> </span></span></p>

<p style="text-align:justify;line-height:14.25pt"><a href="http://atsummit.pl/agenda/" target="_blank"><b><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(205,20,34)">DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W ADVANCED THREAT SUMMIT?</span></b></a><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(205,20,34)"><span></span></span></p>

<table class="m_-9058743863975027466gmail-MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width:100%">
 <tbody><tr>
  <td valign="top" style="padding:1.5pt 3.75pt 0cm 11.25pt">
  <p class="MsoNormal"><span id="m_-9058743863975027466gmail-Obraz_x0020_7" type="#_x0000_t75" alt="*" style="width:11.4pt;height:11.4pt">
   <span>
  </span></span><span></span></p>
  </td>
  <td width="100%" valign="bottom" style="width:100%;padding:0cm 11.25pt 7.5pt 0cm">
  <p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;line-height:12.75pt"><a href="http://atsummit.pl/agenda/" target="_blank"><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(48,48,48);text-decoration:none">To
  spotkanie istotne dla całej społeczności. Konferencja jest mocno zanurzona w
  środowisku profesjonalistów cyberbezpieczeństwa z dużych organizacji. </span></a><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(48,48,48)"><span></span></span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td valign="top" style="padding:1.5pt 3.75pt 0cm 11.25pt">
  <p class="MsoNormal"><span id="m_-9058743863975027466gmail-Obraz_x0020_6" type="#_x0000_t75" alt="*" style="width:11.4pt;height:11.4pt">
   <span>
  </span></span><span></span></p>
  </td>
  <td width="100%" valign="bottom" style="width:100%;padding:0cm 11.25pt 7.5pt 0cm">
  <p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;text-align:justify;line-height:12.75pt"><a href="http://atsummit.pl/agenda/" target="_blank"><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(48,48,48);text-decoration:none">Ambitna treść programowa. Nad programem konferencji
  czuwała Rada Programowa złożona z ekspertów bezpieczeństwa
  teleinformatycznego, Rada też wybrała główne tematy konferencji:<b>
  Minimalizowanie ryzyka, Użytkownik w centrum uwagi, Nowe trendy i zjawiska.</b></span></a><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(48,48,48)"><span></span></span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td valign="top" style="padding:1.5pt 3.75pt 0cm 11.25pt">
  <p class="MsoNormal"><span id="m_-9058743863975027466gmail-Obraz_x0020_5" type="#_x0000_t75" alt="*" style="width:11.4pt;height:11.4pt">
   <span>
  </span></span><span></span></p>
  </td>
  <td width="100%" valign="bottom" style="width:100%;padding:0cm 11.25pt 7.5pt 0cm">
  <p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;line-height:12.75pt"><a href="http://atsummit.pl/agenda/" target="_blank"><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(48,48,48);text-decoration:none">Advanced
  Threat ma być przede wszystkim miejscem spotkania, budowania relacji,
  interesujących rozmów. Dlatego w programie ograniczona została liczba prezentacji,
  za to udostępniając czas i miejsce na inne formy wspomagające wymianę
  doświadczeń i rozmowy zainteresowanych uczestników, przede wszystkim sesję
  roundtables oraz sesję równoległych warsztatów. </span></a><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(48,48,48)"><span></span></span></p>
  </td>
 </tr>
</tbody></table>

<p align="center" style="text-align:center;line-height:14.25pt"><span class="m_-9058743863975027466gmail-MsoHyperlink"><b><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(205,20,34)">WARTO </span></b></span><a href="http://atsummit.pl/rada-programowa/" target="_blank"><b><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(205,20,34)">POZNAĆ PRELEGENTÓW III
KONFERENCJI ADVANCED THREAT SUMMIT »</span></b></a><span class="m_-9058743863975027466gmail-MsoHyperlink"><b><span style="font-size:11pt;font-family:calibri,sans-serif;color:rgb(205,20,34)"><span></span></span></b></span></p>

<p class="MsoNormal"><span> </span></p></div>