<html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body dir="auto"><div><br><br>Sent from iPhone</div><div><br>Begin forwarded message:<br><br></div><blockquote type="cite"><div><b>From:</b> Mateusz Pawłowski <<a href="mailto:mateusz@mpawlowski.net">mateusz@mpawlowski.net</a>><br><b>Date:</b> 3 grudnia 2015 16:55:06 CET<br><b>To:</b> Martin Simka <<a href="mailto:martin.simka@gmail.com">martin.simka@gmail.com</a>>, Michal Malicki <<a href="mailto:michal@malicki.eu">michal@malicki.eu</a>>, Jacek Grymuza <<a href="mailto:jgrymuza@gmail.com">jgrymuza@gmail.com</a>>, Przemysław Sak <<a href="mailto:przemyslaw.sak@gmail.com">przemyslaw.sak@gmail.com</a>>, "Chwiecko, Pawel" <<a href="mailto:pawel.chwiecko@citi.com">pawel.chwiecko@citi.com</a>><br><b>Subject:</b> <b>Statut</b><br><br></div></blockquote><blockquote type="cite"><div><div dir="ltr">Witam panów,<br><div><br>Dostałem z poprawkami dopiero rano ale powinno być OK. Zastrzeżenia:<br><br><span style="font-size:11pt;font-family:Symbol"><span>·<span style="font:7pt "Times New Roman"">      
</span></span></span><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Par.
 16 ust. 2 – Myślę, że trzeba wykreślić frazę „Wymaga akceptacji Zarządu
 w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.” Albo
 dodać jakiś podmiot, bo nie wiadomo co wymaga akceptacji, deklaracja 
czy forma i rodzaj wsparcia. Poza tym decyzja o przyjęciu członka 
wspierającego jest uregulowana w ust. 3. Pytanie więc, czy nie 
należałoby tego fragmentu wykreślić z ust. 2 w ogóle. Również
 patrząc historycznie jak się zmieniał tekst w tym punkcie uważam, ze 
ten fragment jest tam przez pomyłkę.</span>
<span style="font-size:11pt;font-family:Symbol"><span>·<span style="font:7pt "Times New Roman"">      
</span></span></span><span style="font-size:11pt;font-family:"Calibri",sans-serif">Par.
 20 ust. 2 – Zmieniłeś frazę „Cudzoziemcy nie mający miejsca 
zamieszkania na terytorium RP…” na „Cudzoziemcy zamieszkujący na 
terytorium
 RP…”. To jest niepoprawne. To, że cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce 
mogą się zrzeszać w stowarzyszeniu wynika z ustawy o Stowarzyszeniach i 
tego nie ma sensu powtarzać. Ustawa natomiast stanowi, że : „Cudzoziemcy
 niemający miejsca zamieszkania na terytorium
 Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, <b><u>których statuty przewidują taką możliwość</u></b>.”
 Więc trzeba jasno odnieść się do cudzoziemców nie zamieszkujących w 
Polsce, czyli tak jak było poprzednio. Albo przyznać im prawo bycia 
członkiem
 stowarzyszenia, albo</span><br><br></div><div>W załączeniu dokument z naniesionymi już poprawkami.<br clear="all"></div><div><div><br>-- <br><div class="gmail_signature">Pozdrawiam,<div>Mateusz Pawłowski</div></div>
</div></div></div>
</div></blockquote><blockquote type="cite"><div><ISC2_Poland_Chapter_Statut_Final.docx></div></blockquote></body></html>