<div dir="ltr"><div><div>Warsaw (ISC)2 Chapter Meeting                               Warszawa, 1.10.2015<br><br>Notatka ze spotkania (ISC)2 Chapter Poland:<br>Data spotkania: 1 październik 2015 <br>Godzina: 18:00<br>Miejsce: Warszawa, ul. Prosta 51, siedziba firmy Trustwave <br>Liczba uczestników: 18<br><br>W dniu 1.10.2015 odbyło się spotkanie grupy (ISC)2 Chapter Poland. Podczas spotkania Krzysztof Białek zaprezentował wykład na temat SOC i CERT, a Mateusz Pawłowski opowiedział o zadaniach realizowanych przez naszą grupę oraz o pracach trwających nad ustaleniem statutu.<br><br><b>Spotkanie informacyjne odbędzie się 22.10.2015 [omówienie statutu (ISC)2 Chapter Poland] w Trustwave o godz. 18:00]</b><br><br>Ogłoszenia:<br>1) Poszukujemy większej sali - czy ktoś ma możliwość udostępnienia większej sali na spotkanie naszego Chapteru?<br><br>2) Osoby, które pojawiły się po raz pierwszy na spotkaniu powinni przesłać swoje CISSP IDs [jest to potrzebne do naliczania punktów CPE]. Chyba, że nie nie potrzebują tych punktów.<br><br>3) Na kolejnym listopadowym spotkaniu prelegentem będzie pracownik firmy Trustwave [ więcej szczegółów podamy wkrótce]<br><br><br></div>Pozdrawiam,<br></div>Jacek Grymuza<br><div><div><br></div></div></div>