[isc2-pl] Walne Zgromadzanie i inne ogłoszenia

Jacek Grymuza jacek.grymuza w isc2chapter-poland.com
Pon, 20 Maj 2019, 23:55:17 CEST


Szanowni Koledzy i Koleżanki,
  Przypominamy, że czerwcowe spotkanie Chapteru (ISC)2 połączone będzie ze
Zgromadzeniem Walnym i odbędzie się w dn. 6.06.2019 w siedzibie firmy EY na
ul. Rondo ONZ 1.

*Data i miejsce spotkania:*
*6.06.2019 godz. 18:00*
*Miejsce:* EY, ul. Rondo ONZ 1

*Plan spotkania:*
18:00 Jacek Figuła, Andrzej Horoszczak: Data management and cyber security
paradigm shift with clients side encryption.
  Link do rejestracji https://june2019.evenea.pl/

19:00 Zgromadzenie Walne Członków Stowarzyszenia - Wybory Zarządu i
Podsumowanie Roku


Zapraszamy na spotkanie!

==

*Jacek Grymuza*
(ISC)² Poland Chapter, President

http://isc2chapter-poland.com/
wt., 7 maj 2019 o 00:38 Jacek Grymuza <jacek.grymuza w isc2chapter-poland.com>
napisał(a):

> Szanowni Koledzy i Koleżanki,
>
> Zapraszamy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu* Członków Stowarzyszenia
> Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji "(ISC)2 Poland Chapter" *w dniu 6
> czerwca 2018 o godzinie 19:00 w EY, Rondo ONZ 1, 14. piętro. Wcześniej
> (od godz. 18:00) odbędzie się wykład edukacyjny.
>
> *Pierwszy termin zebrania:* godz. 18:45.
> *Drugi termin zebrania:* godz 19:15.
> *Miejsce: *Warszawa, ul. Rondo ONZ 1, siedziba firmy EY, 14. piętro.
>
> Proponowany Porządek obrad oraz Regulamin Zebrania przedstawiamy poniżej.
> Po otwarciu Zebrania możliwa jest zmiana Porządku i Regulaminu.
>
> PLAN ZGROMADZENIA WALNEGO:
>
>  - Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia
>  - Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
>  - Zatwierdzenie porządku obrad
>  - Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej
>  - Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres do czerwca 2019
>  - Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za
>  okres do czerwca 2019
>  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z
>  działalności Stowarzyszania za okres do czerwca 2019
>  - Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres do czerwca
>  2019
>  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
>  Rewizyjnej za okres do czerwca 2019
>  - Przedstawienie projektu budżetu na kolejny rok (od czerwca 2019)
>  - Wolne wnioski
>  - Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
>
> PRZYJĘCIE CZŁONKÓW DO STOWARZYSZENIA:
>
> Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa
> Informacji „(ISC)2 Poland Chapter” należy wysłać maila na adres
> zarzad w isc2chapter-poland.com z potwierdzeniem akceptacji Statutu
> Stowarzyszenia (patrz załącznik), podaniem imienia, nazwiska, numeru CISSP
> ID (jeśli posiadasz certyfikat) oraz przelaniem rocznej opłaty w kwocie 100
> PLN na podany niżej numer konta podając w tytule imię i nazwisko. Opłata
> członkowska obowiązuje do 30. czerwca kolejnego roku kalendarzowego.
>
> *Posiadacz rachunku: *STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA
> INFORMACJI "(ISC)2 POLAND CHAPTER", z siedzibą WARSZAWA 00-838, ul. PROSTA
> 51, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000648081, REGON 365927671, NIP
> 5272787933
>
> *Numer Rachunku mBank:* 85114020040000310277674185
>
> Dla przypomnienia wysyłamy Statut naszego Stowarzyszenia.
>
>
> ============================================================
> *POZOSTAŁE OGŁOSZENIA:*
> *I) Harmonogram spotkań:*
> *16.05.2019 godz. 18:00*
>     *Miejsce:* nFlo – ul. Ogrodowa 58
>     *Tytuł prezentacji:* Grzegorz Cieślak: Środowisko prawne działań
> antyterrorystycznych – jak zostałeś antyterrorystą
>     *Więcej info i link do rejestracji: *
> https://antyterroryzm.evenea.pl/
>
> *6.06.2019 godz. 18:00*
>     *Miejsce:* EY - ul. Rondo ONZ 1
>     *Tytuł prezentacji 1*: Jacek Figuła, Andrzej Horoszczak: Data
> management and cyber security paradigm shift with clients side encryption
>     *Tytuł prezentacji 2:* Walne Zgromadzenie STOWARZYSZENIA
> EKSPERTÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI "(ISC)2 POLAND CHAPTER"
> *     Więcej info i link do rejestracji: *https://june2019.evenea.pl/
>
> *II) Informacja od naszego dobrego kolegi ze Stowarzyszenia:*
> Twórca laboratorium odzyskiwania danych, wychodzi ze spółki Avidata i w
> związku z tym chętnie podejmie współpracę z firmami zainteresowanymi
> informatyką śledczą lub odzyskiwaniem danych.
> Kontakt: kacper.kulczycki w avidata.pl lub kontakt w hsdrc.com.pl, telefon
> 530391438
>
>
>
> Zapraszamy serdecznie w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów ds.
> Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter”.
>
> *Jacek Grymuza*
> (ISC)² Poland Chapter, President
>
> http://isc2chapter-poland.com/
>
>
>
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20190520/a5690640/attachment.htm>


Więcej informacji o liście isc2-pl