[isc2-pl] Walne Zgromadzanie i inne ogłoszenia

Jacek Grymuza jacek.grymuza w isc2chapter-poland.com
Wto, 7 Maj 2019, 00:38:37 CEST


Szanowni Koledzy i Koleżanki,

Zapraszamy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu* Członków Stowarzyszenia
Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji "(ISC)2 Poland Chapter" *w dniu 6
czerwca 2018 o godzinie 19:00 w EY, Rondo ONZ 1, 14. piętro. Wcześniej (od
godz. 18:00) odbędzie się wykład edukacyjny.

*Pierwszy termin zebrania:* godz. 18:45.
*Drugi termin zebrania:* godz 19:15.
*Miejsce: *Warszawa, ul. Rondo ONZ 1, siedziba firmy EY, 14. piętro.

Proponowany Porządek obrad oraz Regulamin Zebrania przedstawiamy poniżej.
Po otwarciu Zebrania możliwa jest zmiana Porządku i Regulaminu.

PLAN ZGROMADZENIA WALNEGO:

  - Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia
  - Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
  - Zatwierdzenie porządku obrad
  - Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej
  - Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres do czerwca 2019
  - Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za
  okres do czerwca 2019
  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z
  działalności Stowarzyszania za okres do czerwca 2019
  - Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres do czerwca 2019
  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
  Rewizyjnej za okres do czerwca 2019
  - Przedstawienie projektu budżetu na kolejny rok (od czerwca 2019)
  - Wolne wnioski
  - Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

PRZYJĘCIE CZŁONKÓW DO STOWARZYSZENIA:

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji
„(ISC)2 Poland Chapter” należy wysłać maila na adres
zarzad w isc2chapter-poland.com z potwierdzeniem akceptacji Statutu
Stowarzyszenia (patrz załącznik), podaniem imienia, nazwiska, numeru CISSP
ID (jeśli posiadasz certyfikat) oraz przelaniem rocznej opłaty w kwocie 100
PLN na podany niżej numer konta podając w tytule imię i nazwisko. Opłata
członkowska obowiązuje do 30. czerwca kolejnego roku kalendarzowego.

*Posiadacz rachunku: *STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI "(ISC)2 POLAND CHAPTER", z siedzibą WARSZAWA 00-838, ul. PROSTA
51, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000648081, REGON 365927671, NIP
5272787933

*Numer Rachunku mBank:* 85114020040000310277674185

Dla przypomnienia wysyłamy Statut naszego Stowarzyszenia.


============================================================
*POZOSTAŁE OGŁOSZENIA:*
*I) Harmonogram spotkań:*
*16.05.2019 godz. 18:00*
     *Miejsce:* nFlo – ul. Ogrodowa 58
     *Tytuł prezentacji:* Grzegorz Cieślak: Środowisko prawne działań
antyterrorystycznych – jak zostałeś antyterrorystą
     *Więcej info i link do rejestracji: *
https://antyterroryzm.evenea.pl/

*6.06.2019 godz. 18:00*
     *Miejsce:* EY - ul. Rondo ONZ 1
     *Tytuł prezentacji 1*: Jacek Figuła, Andrzej Horoszczak: Data
management and cyber security paradigm shift with clients side encryption
     *Tytuł prezentacji 2:* Walne Zgromadzenie STOWARZYSZENIA EKSPERTÓW
DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI "(ISC)2 POLAND CHAPTER"
*     Więcej info i link do rejestracji: *https://june2019.evenea.pl/

*II) Informacja od naszego dobrego kolegi ze Stowarzyszenia:*
Twórca laboratorium odzyskiwania danych, wychodzi ze spółki Avidata i w
związku z tym chętnie podejmie współpracę z firmami zainteresowanymi
informatyką śledczą lub odzyskiwaniem danych.
Kontakt: kacper.kulczycki w avidata.pl lub kontakt w hsdrc.com.pl, telefon
530391438Zapraszamy serdecznie w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów ds.
Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter”.

*Jacek Grymuza*
(ISC)² Poland Chapter, President

http://isc2chapter-poland.com/
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20190507/b33bff41/attachment.htm>
-------------- następna część ---------
Binarny załącznik wiadomości został usunięty...
Nazwa: 2016 04 11 STATUT.DOCX
Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar: 23429 bytes
Opis: nie znany
Adres: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20190507/b33bff41/attachment.docx>


Więcej informacji o liście isc2-pl