[isc2-pl] Fwd: Metodyka statycznej i dynamicznej analizy ryzyka - prośba o uwagi

Jacek Grymuza jacek.grymuza w isc2chapter-poland.com
Czw, 6 Cze 2019, 08:45:53 CEST


Cześć,
 przypominamy o dzisiejszym spotkaniu edukacyjnym oraz Zgromadzeniu Walnym,
które odbędą się dzisiaj w EY od godz. 18.00.

Dostaliśmy maila z Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą o zgłoszenie uwag do
„Metodyki statycznej i dynamicznej analizy ryzyka” przygotowaną w ramach
projektu Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa (NPC).
Poniżej jest więcej szczegółów na ten temat. Liczymy, że ktoś w imieniu
Chapteru przygotuję jakieś sensowne poprawki.

Pozdrawiam,

*Jacek Grymuza*
(ISC)² Poland Chapter, President

http://isc2chapter-poland.com/
---------- Forwarded message ---------
Od: Dysarz Jakub <Jakub.Dysarz w mc.gov.pl>
Date: pon., 3 cze 2019 o 10:00
Subject: Metodyka statycznej i dynamicznej analizy ryzyka - prośba o uwagi
To:
Cc: konsultacje_cyber <konsultacje_cyber w mc.gov.pl>


Szanowni Państwo,zgodnie z ustaleniami ze spotkania kwietniowego, przekazuję Państwu
„Metodykę statycznej i dynamicznej analizy ryzyka” przygotowaną w ramach
projektu Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa (NPC). Prezentację dot. NPC
przedstawioną przez prof. Amanowicza otrzymali Państwo w poprzednim mailu.Metodykę mogą Państwo odnaleźć tutaj
<https://mc.bip.gov.pl/standaryzacja-bezpieczenstwa/materialy-dla-operatorow-uslug-kluczowych.html>
.Będziemy wdzięczny za ewentualne uwagi. Zwracam uwagę, że * nie jest to
proces legislacyjny* – metodyka nie będzie przyjęta formalnie jako dokument
Rady Ministrów, tylko jako dokument operacyjny w ramach projektu NPC. *Nie
jest to obowiązkowy dokument z punktu widzenia ustawy o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa*. Zapisy w nim zawarte *nie są normami prawnymi
stosowanymi bezpośrednio.**Dokument jest własnością NASK – PIB, a treść w nim zawarta jest prawnie
chroniona. Jest on udostępniany jedynie w celu konsultacji.  *Uwagi proszę zgłaszać *do dnia 18 czerwca 2019 r.* do mnie (
jakub.dysarz w mc.gov.pl) oraz na konsultacje_cyber w mc.gov.pl. Zostaną one
przez nas zagregowane i przekazane do zespołu NPC.Z pozdrowieniamiJakub Dysarz

*Jakub Dysarz*
Starszy Specjalista

Wydział Strategii, Analiz i Współpracy
Departament Cyberbezpieczeństwa
*Ministerstwo Cyfryzacji*
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. 222455838

e-mail: Jakub.Dysarz w mc.gov.plChcesz się dowiedzieć jak załatwić sprawę urzędową - wejdź na
www.obywatel.gov.pl lub zadzwoń 222 500 115 (infolinia centralna), 222 500
110 (infolinia MC)Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul.
Królewska 27. Kontakt poprzez adres email mc w mc.gov.pl. Kontakt do
inspektora ochrony danych email: iod w mc.gov.pl we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Dane będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu rozpatrzenia przesłanej
korespondencji. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług
IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą przetwarzane
przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu
archiwalnego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz
prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po
upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje
Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi
na korespondencję.
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20190606/aab7b0ac/attachment-0001.htm>
-------------- następna część ---------
Binarny załącznik wiadomości został usunięty...
Nazwa: MCOrzel_76639495-c7f5-456a-af13-da9a09c7224a.png
Typ: image/png
Rozmiar: 5202 bytes
Opis: nie znany
Adres: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20190606/aab7b0ac/attachment-0002.png>
-------------- następna część ---------
Binarny załącznik wiadomości został usunięty...
Nazwa: niepodlegla_55f71662-ab13-425b-8556-ffb0391b5e2f.png
Typ: image/png
Rozmiar: 28579 bytes
Opis: nie znany
Adres: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20190606/aab7b0ac/attachment-0003.png>


Więcej informacji o liście isc2-pl