[isc2-pl] Walne Zgromadzanie & Spotkanie edukacyjne | 6.06.2019 | EY – Rondo ONZ1

Jacek Grymuza jacek.grymuza w isc2chapter-poland.com
Pon, 3 Cze 2019, 08:37:17 CEST


Kochani,
 Przypominamy, że czerwcowe spotkanie edukacyjne Chapteru (ISC)2 połączone
będzie ze Zgromadzeniem Walnym i odbędzie się w dn. 6.06.2019 w siedzibie
firmy EY na ul. Rondo ONZ 1.

=====================================

Data: 6.06.2019 godz. 18:00

Miejsce: EY, ul. Rondo ONZ 1

=====================================
Plan spotkania:

18:00 Jacek Figuła, Andrzej Horoszczak: Data management and cyber security
paradigm shift with clients side encryption.

Link do rejestracji https://june2019.evenea.pl/


19:00 Zgromadzenie Walne Członków Stowarzyszenia – Wybory Zarządu i
Podsumowanie Roku

=========================================================

Szczegółowy plan spotkania:

*1) Topic: Data management and cyber security paradigm shift with clients
side encryption.*

Abstract: With data breaches in the news on an almost weekly basis, there’s
never been a better time for organisations to look at mitigation
strategies. Encryption is one such strategy, although, if not implemented
well, it will not necessarily lead to good security. Here, we aim to debunk
some widespread misconceptions about this frequently debated cryptographic
process and the opportunity that client side encryption and distributed
ledger technologies offer to cyber security.

Jacek Figuła BIO, Chief Commercial Officer of Billon, a company that
reinvented the Distributed Ledger Technology to manage money and data.
Before, 20+ years’ experience in sales leadership and team leading in
global corporations: CISCO, UPC, Nortel, DEC and Siemens. At CISCO, he has
been leading transformational projects in CEE. At Nortel, Jacek was holding
a position of the General Manager of Polish affiliate and multiple sales
roles. Holder of MBA at POU – Thames Valley University in London and MSc at
EFP – Franco-Polish School of New Technologies in Poznan.

Andrzej Horoszczak BIO, Chief Visionary and Technology Officer of Billon.
Andrzej is the founder of Billon. Pursuing a career as a Wall Street IT
engineer, he experienced first-hand flaws and inefficiencies caused by
outdated financial systems. The 2008 crisis made him realize that changes
are inevitable. Instead of aiming to destroy the old system, like bitcoin
did, Andrzej came with the idea to fix it with a new blockchain concept.
Andrzej came back to Poland and gathered the world-class mathematicians and
cryptologists. The result of their work is a solution that has all the
benefits of blockchain, yet integrated within the existing financial system.

*2) Zgromadzenie Walne Stowarzyszenia (tylko dla członków i kandydatów*)

Pierwszy termin zebrania: godz. 18:45.

Drugi termin zebrania: godz 19:15.

Miejsce: Warszawa, ul. Rondo ONZ 1, siedziba firmy EY, 14. piętro.
Proponowany Porządek obrad oraz Regulamin Zebrania przedstawiamy poniżej.
Po otwarciu Zebrania możliwa jest zmiana Porządku i Regulaminu.
PLAN ZGROMADZENIA WALNEGO:

  - * Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia
  - * Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
  - * Zatwierdzenie porządku obrad
  - * Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej
  - * Przedstawienie sprawozdania finansowego
  - * Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za
  okres do czerwca 2019
  - * Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z
  działalności Stowarzyszania za okres do czerwca 2019
  - * Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres do czerwca
  2019
  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
  Rewizyjnej za okres do czerwca 2019
  - * Przedstawienie projektu budżetu na kolejny rok (od czerwca 2019)
  - * Wolne wnioski
  - * Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


===========================================

*Dodatkowe informacje:*

1) Zostaliśmy poproszeni aby wysłać maila do naszych odbiorców czy ktoś nie
chciałby wesprzeć finansowo konferencji Security Bsides. Jeśli Wasze firmy
chciałyby wesprzeć tą interesującą inicjatywę to skontaktujcie się proszę
bezpośrednio z Piotrem na adres piotr.jasiek w s-m-s.pl.

2) Zostaliśmy partnerem społecznościowym konferencji OWASPPolandDay, która
odbędzie się 16.10.2019 we Wrocławiu.

OWASP Poland Day is the only one conference dedicated to application and
software security in Poland, aimed at developers, testers, architects,
product designers, and managers – in short, anyone involved with securing
software lifecycle!

Więcej info o tym wydarzeniu na stronie https://owaspday.pl/#cfp


Pozdrawiamy,

*Jacek Grymuza*
(ISC)² Poland Chapter, President

http://isc2chapter-poland.com/
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20190603/b00f945b/attachment.htm>


Więcej informacji o liście isc2-pl