[isc2-pl] (ISC)2 Poland Chapter Meeting | 16.05.2019 | nFlo – ul. Ogrodowa 58| Środowisko prawne działań antyterrorystycznych – jak zostałeś antyterrorystą

Jacek Grymuza jacek.grymuza w isc2chapter-poland.com
Czw, 25 Kwi 2019, 00:17:57 CEST


              Zaproszenie na spotkanie grupy (ISC)2 Poland Chapter

*Temat: Środowisko prawne działań antyterrorystycznych – jak zostałeś
antyterrorystą*

*Opis prezentacji: *10. czerwca 2016 roku diametralnie zmieniło się
środowisko prawne działań antyterrorystycznych w naszym kraju … i do dziś
właściwie nie zmieniło się naiwne oczekiwanie, że terroryzmem (rozumianym
jako zdarzenie, które dotyka obywatela, przedsiębiorcę, czy dowolny obiekt)
zajmą się umundurowane służby, a rolą obywatela jest „wykonywać polecenia”.
Problem w tym, że sprawcy zdarzeń o charakterze terrorystycznym, w swojej
złośliwości, rzadko obierają na cel ataku siedziby tych umundurowanych
służb. Częściej są to miejsca i obiekty publiczne, obszary naszego
funkcjonowania, nie wyłączając cyberprzestrzeni i infrastruktury niezbędnej
do jej wykorzystywania. Nasze krótkie spotkanie ma na celu poddać analizie
zmiany, które do 30 innych ustaw wprowadziła tzw. ustawa
antyterrorystyczna, a także ocenić w ujęciu praktycznym, co oznacza dla
każdego z nas ścisły język Rozporządzenia PRM Dz.U. 2016 poz.1101. Autor
wykładu interaktywnego nie tylko przywita Uczestników w gronie tytułowych
antyterrorystów – tę rolę pełnią już na mocy art. 2 i 4 Ustawy o
działaniach antyterrorystycznych … , ale przede wszystkim wspólnie z
Państwem ustalimy, co z tego wynika. Do zobaczenia G. Cieślak

*GRZEGORZ CIEŚLAK BIO – EKSPERT / TRENER NFLO*
Ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Centrum Badań nad
Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas. Były członek rady
programowej Centrum Badań nad Terroryzmem oraz Instytutu Analiz Informacji
tej samej uczelni. Specjalista problematyki bliskowschodniej i Afryki
północnej. Doradca ds. bezpieczeństwa w strategicznych obiektach
infrastruktury transportowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz
samorządu. Ekspert Profilaktyki Terroryzmu, uprawniony instruktor minerstwa
– pirotechniki oraz Ekspert Ochrony Obiektów Dyplomatycznych. Autor
projektów „(Nie)bezpieczna przesyłka”[1], „Strategia zabezpieczenia
wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych”, „Tarcza”[2], „B.O.S.S.”[3],
„BEHAV”[4], „Placówki edukacyjne w dobie zagrożeń terrorystycznych”,
współautor metody szkoleń w zakresie prewencji antyterrorystycznej
„LIDER”[5]oraz „A.L.E.R.T.[6]„. Autor metody szacowania ryzyka i oceny
podatności dla obiektów administracji publicznej.

[1] Projekt kompleksowego zabezpieczenia systemu recepcji przesyłek i
dostaw materiałowych

[2] Projekt ewaluacji efektywności Planów Ochrony obiektów o szczególnym
znaczeniu

[3] Projekt dot. Bezpieczeństwa osób o szczególnym statusie społecznym,
politycznym i ekonomicznym

[4] Projekt kształtowania taktyki w procesach kontroli bezpieczeństwa w
portach lotniczych

[5] Metoda organizacji ćwiczeń

[6] Metoda organizacji zabezpieczenia przed skutkami działania uzbrojonego
sprawcy w obiekcie
==================================
*Data i miejsce spotkania*
*Data: *16.05.2019 Godz: 18:00
*Miejsce: *Siedziba firmy nFlo sp. z o.o., Centrum Konferencyjne – 4
piętro, wejście B, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
*Informacje o rejestracji: *Zarejestruj się na wydarzenie poprzez portal
Evenea https://antyterroryzm.evenea.pl/.

==================================

*POZOSTAŁE OGŁOSZENIA:*
Czerwcowe spotkanie połączone będzie ze Zgromadzeniem Walnym i odbędzie się
w dn. 6.06.2019 w EY.

1) Prezentacja 1: Jacek Figuła, Andrzej Horoszczak: Data management and
cyber security paradigm shift with clients side encryption.
   Link do rejestracji https://june2019.evenea.pl/
2) Zgromadzenie Walne - Wybory Zarządu i Podsumowanie Roku

==================================

Pozdrawiam,

*Jacek Grymuza*
(ISC)² Poland Chapter, President

http://isc2chapter-poland.com/
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20190425/65dc4582/attachment.htm>


Więcej informacji o liście isc2-pl