[isc2-pl] Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter” | 21.06.2018

Jacek Grymuza jacek.grymuza w isc2chapter-poland.com
Nie, 6 Maj 2018, 20:40:09 CEST


 Szanowni Koledzy i Koleżanki,

Zapraszamy do uczestnictwa w *Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia
Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji "(ISC)2 Poland Chapter"*, które
odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 o godzinie 18:00 w EY, Rondo ONZ 1, 14.
piętro, sala 1424.

*Pierwszy termin zebrania:* godz. 18:00.
*Drugi termin zebrania:* godz 18:30.
*Miejsce: *Warszawa, ul. Rondo ONZ 1, siedziba firmy EY, 14. piętro, sala
1424, (na recepcji proszę powołać się na Piotra Ciepielę)

Proponowany Porządek obrad oraz Regulamin Zebrania przedstawiamy poniżej.
Po otwarciu Zebrania możliwa jest zmiana Porządku i Regulaminu.


  - Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
  - Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia
  - Zatwierdzenie porządku obrad
  - Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej
  - Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres do czerwca 2018
  - Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za
  okres do czerwca 2018
  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z
  działalności Stowarzyszania za okres do czerwca 2018
  - Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres do czerwca 2018
  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
  Rewizyjnej za okres do czerwca 2018
  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium władzom
  Stowarzyszenia
  - Przedstawienie projektu budżetu na kolejny rok (od czerwca 2018)
  - Wolne wnioski
  - Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Dla przypomnienia wysyłamy Statut naszego stowarzyszenia.
Przypominamy, że około 3 miesiące temu zostały zatwierdzone przez KRS
ubiegłoroczne ustalenia. Jednym z tych ustaleń było wprowadzenie rocznej
opłaty członkowskiej w kwocie 100 PLN. Opłaty te będziemy chcieli
wprowadzić od czerwca 2018.
W najbliższym czasie podeślemy informacje w tej sprawie, a także
przedstawimy pakiet benefitów dla oficjalnych członków naszego
Stowarzyszenia.

Przypominamy, że aby móc uczestniczyć w naszych spotkaniach edukacyjnych
nie trzeba być oficjalnym członkiem Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy do zapisów do naszego Stowarzyszenia, a także do
udziału w najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Pozdrawiamy,

*Stowarzyszenie Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland
Chapter”*

http://isc2chapter-poland.com/
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20180506/78587d6a/attachment.htm>
-------------- następna część ---------
Binarny załącznik wiadomości został usunięty...
Nazwa: 2016 04 11 STATUT (1).DOCX
Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar: 23429 bytes
Opis: nie znany
Adres: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20180506/78587d6a/attachment.docx>


Więcej informacji o liście isc2-pl