[isc2-pl] Zgromadzenie Walne | Przyjęcia Członków Stowarzyszenia | 21.06.2018 18:00 w EY

Jacek Grymuza jacek.grymuza w isc2chapter-poland.com
Wto, 19 Cze 2018, 15:28:05 CEST


 Szanowni Koledzy i Koleżanki,

Zapraszamy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu* Członków Stowarzyszenia
Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji "(ISC)2 Poland Chapter" *w dniu 21
czerwca 2018 o godzinie 18:00 w EY, Rondo ONZ 1, 14. piętro, sala 1424.

*Pierwszy termin zebrania:* godz. 18:00.
*Drugi termin zebrania:* godz 18:30.
*Miejsce: *Warszawa, ul. Rondo ONZ 1, siedziba firmy EY, 14. piętro, sala
1424.

Proponowany Porządek obrad oraz Regulamin Zebrania przedstawiamy poniżej.
Po otwarciu Zebrania możliwa jest zmiana Porządku i Regulaminu.

PLAN ZGROMADZENIA WALNEGO:

  - Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia
  - Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
  - Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia
  - Zatwierdzenie porządku obrad
  - Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej
  - Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres do czerwca 2018
  - Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za
  okres do czerwca 2018
  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z
  działalności Stowarzyszania za okres do czerwca 2018
  - Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres do czerwca 2018
  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
  Rewizyjnej za okres do czerwca 2018
  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium władzom
  Stowarzyszenia
  - Przedstawienie projektu budżetu na kolejny rok (od czerwca 2018)
  - Wolne wnioski
  - Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

PRZYJĘCIE CZŁONKÓW DO STOWARZYSZENIA:

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji
„(ISC)2 Poland Chapter” należy wysłać maila na adres
zarzad w isc2chapter-poland.com z potwierdzeniem akceptacji Statutu
Stowarzyszenia (patrz załącznik), podaniem imienia, nazwiska, numeru CISSP
ID (jeśli posiadasz certyfikat) oraz przelaniem rocznej opłaty w kwocie 100
PLN na podany niżej numer konta podając w tytule imię i nazwisko. Opłata
członkowska obowiązuje do 30.06.2019.

*Posiadacz rachunku: *STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI "(ISC)2 POLAND CHAPTER", z siedzibą WARSZAWA 00-838, ul. PROSTA
51, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000648081, REGON 365927671, NIP
5272787933

*Numer Rachunku mBank:* 85114020040000310277674185

Korzyści z przystąpienia do naszego Stowarzyszenia:


>  - Możliwość darmowego uczestnictwa w konferencjach bezpieczeństwa (od
>  tej pory losowania wejściówek na konferencje zostanie ograniczone tylko do
>  oficjalnych członków)
>  - Możliwość udziału we wszystkich spotkaniach edukacyjnych (ISC)2
>  Poland Chapter bez potrzeby rejestracji (nawet w przypadku biletowanych
>  spotkań)
>  - Możliwość wpływu na działanie Stowarzyszenia poprzez podejmowania
>  decyzji na Zgromadzeniu Walnym
>  - Możliwość zarządzania inicjatywami (ISC)2 Poland Chapter
>  - Prestiż (Lista członków, którzy wyrażą na to zgodę zostanie
>  opublikowana na stronie)
>
> Dla przypomnienia wysyłamy Statut naszego Stowarzyszenia.

Zapraszamy serdecznie w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów ds.
Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter”.==

*Jacek Grymuza*
(ISC)² Poland Chapter, President

http://isc2chapter-poland.com/
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20180619/acde90eb/attachment.htm>
-------------- następna część ---------
Binarny załącznik wiadomości został usunięty...
Nazwa: 2016 04 11 STATUT (2).DOCX
Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar: 23429 bytes
Opis: nie znany
Adres: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20180619/acde90eb/attachment.docx>


Więcej informacji o liście isc2-pl