[isc2-pl] Spotkanie polskiego Chapteru (ISC)2 | 19.07.2018

Jacek Grymuza jacek.grymuza w isc2chapter-poland.com
Czw, 5 Lip 2018, 02:01:58 CEST


Witajcie,


Zapraszamy na kolejne spotkanie polskiego Chapteru (ISC)2, które odbędzie
się w dniu 19.07.2018 w siedzibie firmy EY o godz. 18:00.


*AGENDA SPOTKANIA:*


Temat: Infrastruktura instytucji finansowej kluczowym narzędziem do
popełniania cyberprzestępstw o niespotykanej dotąd skali.

Opis prezentacji: W trakcie prezentacji zostaną naświetlone kluczowe
problemy związane ze zjawiskiem transgranicznej cyberprzestępczości
zorganizowanej, bazującej na wyzyskaniu zaufania.Przybliżona zostanie
problematyka przestępstw nadużycia zaufania bazujących na wyzyskaniu
zaufania ofiar do osób i instytucji zaufania publicznego. Omówione zostaną
cyberprzestępstwa, które nie mogą być popełnione bez wykorzystania
infrastruktury banków. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kluczowej roli
automatyzacji procesowania transakcji (STP) i wykorzystaniu ułomności tego
procesu przez przestępców, wraz z krótkim rysem historycznym. Przedstawione
będą również wybrane aspekty zwalczania tego rodzaju przestępczości, z
perspektywy organów ścigania, organów nadzoru, organizacji zawodowych,
instytucji finansowych oraz ofiar, w ujęciu międzynarodowym i krajowym.
Więcej szczegółów podczas prelekcji.
*O prelegencie: *
Konsultant, który w ostatnich latach obserwował naruszenia nie tylko
przepisów prawa, ale również fundamentalnych wartości pozaprawnych
(społecznych, etycznych), zarówno wspierając Regulatora w zrozumieniu
istoty nieprawidłowości w oprogramowaniu, które zostało skrojone na
potrzeby największej instytucji finansowej tego rodzaju w Unii
Europejskiej, jak i podczas kierowania zespołami występującymi przeciwko
bankom komercyjnym w Stanach Zjednoczonych i Europie, które ze względu na
nieprzestrzeganie wymogów AML zostały instrumentalnie wykorzystane do
popełniania cyberprzestępstw i prania pieniędzy.


*Data i miejsce spotkania:*
Data: 19.07.2018 [czwartek]
Godzina: 18:00
Miejsce: EY
Adres: Rondo ONZ1; 14 piętro [Na recepcji proszę powołać się na Piotra
Ciepielę].

*UWAGA: Wymagana rejestracja na
stronie https://417041-3.evenea.pl/index/index
<https://417041-3.evenea.pl/index/index> dla osób nie będącymi członkami
Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland
Chapter.*


===================================================================

*DODATKOWE INFORMACJE:*
1) W każdej chwili można zapisać się do naszego Stowarzyszenia. Więcej
informacji o zapisach na stronie http://isc2chapter-poland.com/about/.
2) Podsumowanie Zgromadzenia Walnego: Zarząd i Komisja Rewizyjna pozostają
bez zmian, sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane, uruchomiliśmy
konto i zaczęliśmy pobierać opłaty członkowskie.
3) Październik miesiącem cyberbezpieczeństwa - z tej okazji chcemy zrobić
specjalne spotkanie edukacyjne Chapteru, które być może będzie również
transmitowane na żywo w Internecie. Prosimy o zgłaszanie propozycji
prezentacji. Jeśli znacie jakieś inne eventy bezpieczeństwa, które odbędą
się w październiku, to piszcie bezpośrednio do Piotra Ciepieli <
piotr.ciepiela w gmail.com>, który koordynuje ten projekt.
4) Jeśli ktoś chciałby wygłaszać prezentacje dla seniorów (uświadamiające
bezpieczeństwo informacji) - tzw. projekt Garfield, to prosimy o kontakt z
zarządem  <zarzad w isc2chapter-poland.com>.
5) Jeśli ktoś chciałby dołączyć do projektu Medusa to jest to ostatni
dzwonek. Piszcie proszę w tej sprawie bezpośrednio do mnie <
jacek.grymuza w isc2chapter-poland.com>.
6) Czekamy na zgłoszenia propozycji prelegentów na kolejne spotkania
edukacyjne.
7) Wprowadzamy nowy porządek dostępu na nasze spotkania ze względu na
regulacje wewn. budynku - wszystkie osoby niebędącymi członkami naszego
Stowarzyszenia muszą się zarejestrować przez wskazany w zaproszeniu link,
który będzie podawany w każdym zaproszeniu.Pozdrawiamy,
 (ISC)2 Poland Chapter

*Jacek Grymuza*
(ISC)² Poland Chapter, President

http://isc2chapter-poland.com/
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20180705/529d5a2f/attachment.htm>


Więcej informacji o liście isc2-pl