[isc2-pl] Walne Zgromadzenie Stwarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji "(ISC)2 Poland Chapter"

Jacek Grymuza jacek.grymuza w isc2chapter-poland.com
Pon, 22 Maj 2017, 22:34:50 CEST


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu* Członków Stwarzyszenia
Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji "(ISC)2 Poland Chapter" *w dniu 22
czerwca 2017 o godzinie 19:00 w Ernst & Young, Rondo ONZ 1, 14. piętro,
sala 1424.

Podczas Walnego Zgromadzenia odbędą się m.in. wybory do władz
stowarzyszenia. Członkowie spełniający kryteria mogą zgłaszać swoje
kandydatury do zarządu poprzez e-mail zarzad w isc2chapter-poland.com.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

  - Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
  - Zatwierdzenie porządku obrad
  - Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej
  - Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres do czerwca 2017
  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie opłat członkowskich
  - Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za
  okres do czerwca 2017
  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z
  działalności Stowarzyszania za okres do czerwca 2017
  - Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres do czerwca 2017
  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
  Rewizyjnej za okres do czerwca 2017
  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium władzom
  Stowarzyszenia
  - Przedstawienie projektu budżetu na kolejny rok (od czerwca 2017)
  - Przedstawienie kandydatów do władz Stowarzyszenia
  - Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia
  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru nowych członków Zarządu
  - Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru nowych członków Komisji
  Rewizyjnej
  - Wolne wnioski
  - Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Dla przypomnienia wysyłamy Statut naszego stowarzyszenia.

Pozdrawiamy,

 (ISC)2 Poland Chapter
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20170522/c9a693eb/attachment.htm>
-------------- następna część ---------
Binarny załącznik wiadomości został usunięty...
Nazwa: 2016 04 11 STATUT.DOCX
Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar: 23429 bytes
Opis: nie znany
Adres: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20170522/c9a693eb/attachment.docx>


Więcej informacji o liście isc2-pl