[isc2-pl] (ISC)^2 Poland Chapter - podsumowanie spotkania

Martin Simka martin.simka w gmail.com
Pon, 8 Cze 2015, 21:52:51 CEST


Hej,

jeszcze jedno sprostowanie - oczywiście chodziło o CZWARTEK 11 czerwca.

Do zobaczenia,
Martin

2015-06-03 22:04 GMT+02:00 Martin Simka <martin.simka w gmail.com>:

> Witam,
>
> przesyłam notatkę ze spotkania reaktywacyjnego i zapraszam na kolejne
> spotkanie w środę 11 czerwca o g. 18:30 w Trustwave. Będę wdzięczny za
> potwierdzenie przybycia.
>
> Jeśli ktoś jest zainteresowany działaniami Chapteru i chce otrzymywać tego
> typu wiadomości, proszę o zapisanie się do listy
> isc2-pl w lists.isc2chapter-poland.com Kolejne wiadomości będą przesyłane
> już tylko na listę.
>
>
> Życzę udanego długiego weekendu! :)
>
> Pozdrawiam,
> Martin Simka
>
>
>
>
>
> ****Notatka ze spotkania ISC2 Chapter Poland:*
> Data spotkania: 13 maj 2015
> Godzina: 19
> Miejsce: Warszawa, ul. Prosta 51, siedziba firmy Trustwave
> Liczba uczestników: 14
>
> W dniu 13 maja o godzinie 19 odbyło się spotkanie grupy ISC2 Chapter
> Poland. Na spotkaniu pojawiło się kilkanaście osób, wśród których byli
> zarówno inżynierowie zajmujacy się na co dzień bezpieczeñstwem od strony
> technicznej, jak i managerowie i dyrektorzy firm którzy zarzadzaja
> bezpieczeństwem w swoich organizacjach. A zatem na spotkaniu pojawili się
> ludzie związani z wieloma domenami bezpieczeñstwa definiowanymi przez ISC2.
>
> Spotkanie składało się z kilku części:
> 1. Przedstawienie uczestników spotkania
> 2. Omówienie celu i zakresu działania chapteru
> 3. Ustalenie kalendarza spotkań
> 4. Ustalenie miejsca spotkań
> 5. Wybór samorządu ISC2 Chapter Poland
> 6. Wybór prelegentów na kolejne spotkanie
> 7. Wybór osoby odpowiedzialnej za hosting domeny naszej grupy
>
>
> AD1. Na spotkaniu pojawili się zarówno inżynierowie jak i managerowie
> bezpieczeństwa.
>
> AD2. Jeden z kierunków naszej działalności będzie edukacja młodzieży oraz
> rodziców o tym jak bezpiecznie korzystać z Internetu, nie tylko pod kątem
> zagrożeń związanych z działalnością złośliwego oprogramowania, ale również
> technik phisingu oraz monitorowania dostępu do niecenzuralnych stron przez
> nieletnich. Mateusz Pawłowski i Maciej Grela zadeklarowali chęć
> przetłumaczania materiałów udostępnionych przez ISC2 dotyczącej tej
> tematyki na język polski.
> AD3. Ustalono, że spotkania będą się odbywać raz w miesiącu (w czwartki).
> Kolejne spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2015 o 18:30.
>
> AD4. Ustalono, że miejscami spotkañ będą dwie lokalizacje:
>
>  -   Trustwave (ul. Prosta 51)
>  -   Deloitte (aleja Jana Pawła II 19)
>
>   Wybór miejsca będzie podany przed każdym spotkaniem i będzie zależało
> od liczby uczestników oraz dostępności w tym dniu sali.
>
> AD5.Nowy samorząd ISC Chapter Poland:
>
> Samorząd został wybrany publicznie. Wszyscy uczestnicy byli zgodni
> odnośnie wyboru poszczególnych kandydatów,
>
> Prezes: Martin Simka
> Sekretarz: Jacek Grymuza
> Skarbnik: Michał Malicki
> Membership Chair: Przemysław Sak
>
> AD6.
> Na następnym spotkaniu prelegentami będą:
> 1. Michał Trojnara (Podatności kryptograficzne)
> 2. Matuesz Pawłowski (Założenia dla projektu szkolnego. Podzielenie się
> swoim doświadczeniem z realizacji takich projektów)
>
> AD7. Hostingiem naszej domeny zajmie się Michał Trojnara
>
> ****
>
> ISC2 Chapter Poland Meeting Report:
> Date of meeting: 05/13/2015
> Time: 7:00 pm
> Location: Trustwave, ul. Prosta 51, Warszawa
> Number of participants: 14
>
> The ISC2 Chapter Poland group has met on May 13th at 7 pm. Fourteen
> persons has attended the meeting among who there were engineers dealing
> with technical aspects of information security as well as the officers and
> directors managing security in their organizations. Therefore a wide range
> of security domains defined by ISC2 was represented by appropriate
> specialists.
>
> The meeting consisted of the following parts:
> 1. Self-presentations of the participants
> 2. Discussion on the chapter goals and the range of operation
> 3. The meetings schedule
> 4. The meetings location
> 5. ISC2 Chapter Poland board of officers election
> 6. Selection of the speakers for the next chapter meeting
> 7. Selection of the person responsible for the chapter domain hosting
>
> AD1. Both the engineers and the managers of the information security
> attended the meeting.
>
> AD2. One of the objectives of the chapter will be an education of youth
> and their parents regarding safe usage of the Internet. It will include
> all: risks associated with malware, phishing techniques and access control
> to the uncensored web sites. Mateusz Pawłowski and Maciej Grela declared
> willingness to translate to Polish appropriate materials distributed by
> ISC2 related to this subject.
>
> AD3. The meetings will be organized every month on Thursday. The next
> chapter meeting is scheduled for June 11, 2015, 6:30pm.
>
> AD4. The meetings will take place in the following locations:
>   Trustwave (ul. Prosta 51, Warszawa)
>   Deloitte (aleja Jana Pawła II 19, Warszawa)
>   Location of the particular meeting will be chosen ahead basing on the
> expected number of participants and conference rooms availability.
>
> AD5. The following members have been elected for the ISC Chapter Poland
> board of officers:
> President: Martin Simka
> Secretary: Jacek Grymuza
> Treasurer: Michał Malicki
> Membership Chair: Przemysław Sak
>
> The board of officers was elected during the open voting process. All the
> meeting participants agreed for each candidate elected.
>
> AD6. The following speakers will show their presentations at the next
> chapter meeting:
> 1. Michał Trojnara (Podatności kryptograficzne - Cryptographic
> vulnerabilities)
> 2. Matuesz Pawłowski (Założenia dla projektu szkolnego. Podzielenie się
> swoim doświadczeniem z realizacji takich projektów - Assumptions for a
> school project. Share of an experience with project implementation)
>
> AD7. Michał Trojnara will be responsible for the chapter mailing list and
> domain hosting.
>
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20150608/c3b0ee72/attachment.htm>


Więcej informacji o liście isc2-pl