[isc2-pl] (ISC)^2 Poland Chapter - podsumowanie spotkania

Martin Simka martin.simka w gmail.com
Śro, 3 Cze 2015, 22:04:48 CEST


Witam,

przesyłam notatkę ze spotkania reaktywacyjnego i zapraszam na kolejne
spotkanie w środę 11 czerwca o g. 18:30 w Trustwave. Będę wdzięczny za
potwierdzenie przybycia.

Jeśli ktoś jest zainteresowany działaniami Chapteru i chce otrzymywać tego
typu wiadomości, proszę o zapisanie się do listy
isc2-pl w lists.isc2chapter-poland.com Kolejne wiadomości będą przesyłane już
tylko na listę.


Życzę udanego długiego weekendu! :)

Pozdrawiam,
Martin Simka

****Notatka ze spotkania ISC2 Chapter Poland:*
Data spotkania: 13 maj 2015
Godzina: 19
Miejsce: Warszawa, ul. Prosta 51, siedziba firmy Trustwave
Liczba uczestników: 14

W dniu 13 maja o godzinie 19 odbyło się spotkanie grupy ISC2 Chapter
Poland. Na spotkaniu pojawiło się kilkanaście osób, wśród których byli
zarówno inżynierowie zajmujacy się na co dzień bezpieczeñstwem od strony
technicznej, jak i managerowie i dyrektorzy firm którzy zarzadzaja
bezpieczeństwem w swoich organizacjach. A zatem na spotkaniu pojawili się
ludzie związani z wieloma domenami bezpieczeñstwa definiowanymi przez ISC2.

Spotkanie składało się z kilku części:
1. Przedstawienie uczestników spotkania
2. Omówienie celu i zakresu działania chapteru
3. Ustalenie kalendarza spotkań
4. Ustalenie miejsca spotkań
5. Wybór samorządu ISC2 Chapter Poland
6. Wybór prelegentów na kolejne spotkanie
7. Wybór osoby odpowiedzialnej za hosting domeny naszej grupy


AD1. Na spotkaniu pojawili się zarówno inżynierowie jak i managerowie
bezpieczeństwa.

AD2. Jeden z kierunków naszej działalności będzie edukacja młodzieży oraz
rodziców o tym jak bezpiecznie korzystać z Internetu, nie tylko pod kątem
zagrożeń związanych z działalnością złośliwego oprogramowania, ale również
technik phisingu oraz monitorowania dostępu do niecenzuralnych stron przez
nieletnich. Mateusz Pawłowski i Maciej Grela zadeklarowali chęć
przetłumaczania materiałów udostępnionych przez ISC2 dotyczącej tej
tematyki na język polski.
AD3. Ustalono, że spotkania będą się odbywać raz w miesiącu (w czwartki).
Kolejne spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2015 o 18:30.

AD4. Ustalono, że miejscami spotkañ będą dwie lokalizacje:

  -   Trustwave (ul. Prosta 51)
  -   Deloitte (aleja Jana Pawła II 19)

   Wybór miejsca będzie podany przed każdym spotkaniem i będzie zależało
od liczby uczestników oraz dostępności w tym dniu sali.

AD5.Nowy samorząd ISC Chapter Poland:

Samorząd został wybrany publicznie. Wszyscy uczestnicy byli zgodni odnośnie
wyboru poszczególnych kandydatów,

Prezes: Martin Simka
Sekretarz: Jacek Grymuza
Skarbnik: Michał Malicki
Membership Chair: Przemysław Sak

AD6.
Na następnym spotkaniu prelegentami będą:
1. Michał Trojnara (Podatności kryptograficzne)
2. Matuesz Pawłowski (Założenia dla projektu szkolnego. Podzielenie się
swoim doświadczeniem z realizacji takich projektów)

AD7. Hostingiem naszej domeny zajmie się Michał Trojnara

****

ISC2 Chapter Poland Meeting Report:
Date of meeting: 05/13/2015
Time: 7:00 pm
Location: Trustwave, ul. Prosta 51, Warszawa
Number of participants: 14

The ISC2 Chapter Poland group has met on May 13th at 7 pm. Fourteen persons
has attended the meeting among who there were engineers dealing with
technical aspects of information security as well as the officers and
directors managing security in their organizations. Therefore a wide range
of security domains defined by ISC2 was represented by appropriate
specialists.

The meeting consisted of the following parts:
1. Self-presentations of the participants
2. Discussion on the chapter goals and the range of operation
3. The meetings schedule
4. The meetings location
5. ISC2 Chapter Poland board of officers election
6. Selection of the speakers for the next chapter meeting
7. Selection of the person responsible for the chapter domain hosting

AD1. Both the engineers and the managers of the information security
attended the meeting.

AD2. One of the objectives of the chapter will be an education of youth and
their parents regarding safe usage of the Internet. It will include all:
risks associated with malware, phishing techniques and access control to
the uncensored web sites. Mateusz Pawłowski and Maciej Grela declared
willingness to translate to Polish appropriate materials distributed by
ISC2 related to this subject.

AD3. The meetings will be organized every month on Thursday. The next
chapter meeting is scheduled for June 11, 2015, 6:30pm.

AD4. The meetings will take place in the following locations:
   Trustwave (ul. Prosta 51, Warszawa)
   Deloitte (aleja Jana Pawła II 19, Warszawa)
   Location of the particular meeting will be chosen ahead basing on the
expected number of participants and conference rooms availability.

AD5. The following members have been elected for the ISC Chapter Poland
board of officers:
President: Martin Simka
Secretary: Jacek Grymuza
Treasurer: Michał Malicki
Membership Chair: Przemysław Sak

The board of officers was elected during the open voting process. All the
meeting participants agreed for each candidate elected.

AD6. The following speakers will show their presentations at the next
chapter meeting:
1. Michał Trojnara (Podatności kryptograficzne - Cryptographic
vulnerabilities)
2. Matuesz Pawłowski (Założenia dla projektu szkolnego. Podzielenie się
swoim doświadczeniem z realizacji takich projektów - Assumptions for a
school project. Share of an experience with project implementation)

AD7. Michał Trojnara will be responsible for the chapter mailing list and
domain hosting.
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://www.stunnel.org/pipermail/isc2-pl/attachments/20150603/18cf6b7a/attachment.htm>


Więcej informacji o liście isc2-pl