<div dir="ltr"><div><font color="#500050"><span style="font-size:12.8000001907349px">Witam, </span></font></div><div><font color="#500050"><span style="font-size:12.8000001907349px"><br></span></font></div><div><font color="#500050"><span style="font-size:12.8000001907349px">przesyłam notatkę ze spotkania reaktywacyjnego i zapraszam na kolejne spotkanie w środę 11 czerwca o g. 18:30 w Trustwave. Będę wdzięczny za potwierdzenie przybycia. </span></font></div><div><font color="#500050"><span style="font-size:12.8000001907349px"><br></span></font></div><div><font color="#500050"><span style="font-size:12.8000001907349px">Jeśli ktoś jest zainteresowany działaniami Chapteru i chce otrzymywać tego typu wiadomości, proszę o zapisanie się do listy <a href="mailto:isc2-pl@lists.isc2chapter-poland.com">isc2-pl@lists.isc2chapter-poland.com</a> Kolejne wiadomości będą przesyłane już tylko na listę.</span></font></div><div><font color="#500050"><span style="font-size:12.8000001907349px"><br></span></font></div><div><font color="#500050"><span style="font-size:12.8000001907349px"><br></span></font></div><div><font color="#500050"><span style="font-size:12.8000001907349px">Życzę udanego długiego weekendu! :)</span></font></div><div><font color="#500050"><span style="font-size:12.8000001907349px"><br></span></font></div><div><font color="#500050"><span style="font-size:12.8000001907349px">Pozdrawiam,</span></font></div><div><font color="#500050"><span style="font-size:12.8000001907349px">Martin Simka</span></font></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#500050"><span style="font-size:12.8000001907349px"><br></span></font></div><div><font color="#500050"><span style="font-size:12.8000001907349px"><br></span></font></div><span style="font-size:12.8000001907349px"><b><span class="im"><div><span style="font-size:12.8000001907349px"><b><span class="im">***</span></b></span></div><div><span style="font-size:12.8000001907349px"><b><span class="im"><br></span></b></span></div>Notatka ze spotkania ISC2 Chapter Poland:</span></b><span class="im"><br>Data spotkania: 13 maj 2015 <br>Godzina: 19 <br>Miejsce: Warszawa, ul. Prosta 51, siedziba firmy Trustwave <br>Liczba uczestników:<b> </b>14<br><br>W dniu 13 maja o godzinie 19 odbyło się spotkanie grupy ISC2 Chapter Poland. Na spotkaniu pojawiło się kilkanaście osób, wśród których byli zarówno inżynierowie zajmujacy się na co dzień bezpieczeñstwem od strony technicznej, jak i managerowie i dyrektorzy firm którzy zarzadzaja bezpieczeństwem w swoich organizacjach. A zatem na spotkaniu pojawili się ludzie związani z wieloma domenami bezpieczeñstwa definiowanymi przez ISC2. <br><br>Spotkanie składało się z kilku części: <br>1. Przedstawienie uczestników spotkania <br>2. Omówienie celu i zakresu działania chapteru<br>3. Ustalenie kalendarza spotkań  <br>4. Ustalenie miejsca spotkań <br>5. Wybór samorządu ISC2 Chapter Poland <br>6. Wybór prelegentów na kolejne spotkanie <br><div>7. Wybór osoby odpowiedzialnej za hosting domeny naszej grupy<br></div></span></span><div style="font-size:12.8000001907349px"><span class="im"> <br> <br>AD1. Na spotkaniu pojawili się zarówno inżynierowie jak i managerowie bezpieczeństwa.<br><br>AD2. Jeden z kierunków naszej działalności będzie edukacja młodzieży oraz rodziców o tym jak bezpiecznie korzystać z Internetu, nie tylko pod kątem zagrożeń związanych z działalnością złośliwego oprogramowania, ale również technik phisingu oraz monitorowania dostępu do niecenzuralnych stron przez nieletnich. Mateusz Pawłowski i Maciej Grela zadeklarowali chęć przetłumaczania materiałów udostępnionych przez ISC2 dotyczącej tej tematyki na język polski.</span><div><img src="https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif" class=""></div><div><span class="im">AD3. Ustalono, że spotkania będą się odbywać raz w miesiącu (w czwartki). Kolejne spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2015 o 18:30.<br> <br>AD4. Ustalono, że miejscami spotkañ będą dwie lokalizacje: <br><ul><li style="margin-left:15px">     Trustwave (ul. Prosta 51)<br></li><li style="margin-left:15px">     Deloitte (aleja Jana Pawła II 19)</li></ul>     Wybór miejsca będzie podany przed każdym spotkaniem i będzie zależało od liczby uczestników oraz dostępności w tym dniu sali. <br><br>AD5.Nowy samorząd ISC Chapter Poland: <br> <br>Samorząd został wybrany publicznie. Wszyscy uczestnicy byli zgodni odnośnie wyboru poszczególnych kandydatów,<br><br>Prezes: Martin Simka <br>Sekretarz: Jacek Grymuza <br>Skarbnik: Michał Malicki <br>Membership Chair: Przemysław Sak <br>  <br>AD6. <br></span><span style="color:rgb(0,0,0)"><span style="background-color:rgb(243,243,243)"><span class="im">Na następnym spotkaniu prelegentami będą: <br></span>1. Michał Trojnara (Podatności kryptograficzne)<br>2. Matuesz Pawłowski (</span></span><span style="color:rgb(0,0,0)"><span style="background-color:rgb(243,243,243)"><font size="2"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Założenia dla projektu szkolnego. Podzielenie się swoim doświadczeniem z realizacji takich projektów)</span></font></span></span><br><br></div></div><div style="font-size:12.8000001907349px"><span class="im">AD7. Hostingiem naszej domeny zajmie się Michał Trojnara</span></div><div style="font-size:12.8000001907349px"><span class="im"><br></span></div><div style="font-size:12.8000001907349px"><span class="im">****</span></div><div style="font-size:12.8000001907349px"><span class="im"><br></span></div><div style="font-size:12.8000001907349px"><span class="im"><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">ISC2 Chapter Poland Meeting Report:</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">Date of meeting: 05/13/2015 </div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">Time: 7:00 pm </div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">Location: Trustwave, ul. Prosta 51, Warszawa</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">Number of participants: 14</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px"><br></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">The ISC2 Chapter Poland group has met on May 13th at 7 pm. Fourteen persons has attended the meeting among who there were engineers dealing with technical aspects of information security as well as the officers and directors managing security in their organizations. Therefore a wide range of security domains defined by ISC2 was represented by appropriate specialists.</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px"><br></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">The meeting consisted of the following parts:</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">1. Self-presentations of the participants</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">2. Discussion on the chapter goals and the range of operation</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">3. The meetings schedule</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">4. The meetings location</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">5. ISC2 Chapter Poland board of officers election</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">6. Selection of the speakers for the next chapter meeting</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">7. Selection of the person responsible for the chapter domain hosting</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px"> </div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">AD1. Both the engineers and the managers of the information security attended the meeting.</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px"><br></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">AD2. One of the objectives of the chapter will be an education of youth and their parents regarding safe usage of the Internet. It will include all: risks associated with malware, phishing techniques and access control to the uncensored web sites. Mateusz Pawłowski and Maciej Grela declared willingness to translate to Polish appropriate materials distributed by ISC2 related to this subject.</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px"><br></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">AD3. The meetings will be organized every month on Thursday. The next chapter meeting is scheduled for June 11, 2015, 6:30pm.</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px"> </div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">AD4. The meetings will take place in the following locations:</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">     Trustwave (ul. Prosta 51, Warszawa)</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">     Deloitte (aleja Jana Pawła II 19, Warszawa)</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">     Location of the particular meeting will be chosen ahead basing on the expected number of participants and conference rooms availability.</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px"><br></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">AD5. The following members have been elected for the ISC Chapter Poland board of officers:</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">President: Martin Simka</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">Secretary: Jacek Grymuza</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">Treasurer: Michał Malicki</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">Membership Chair: Przemysław Sak</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px"><br></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">The board of officers was elected during the open voting process. All the meeting participants agreed for each candidate elected.</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">  </div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">AD6. The following speakers will show their presentations at the next chapter meeting:</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">1. Michał Trojnara (Podatności kryptograficzne - Cryptographic vulnerabilities)</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">2. Matuesz Pawłowski (Założenia dla projektu szkolnego. Podzielenie się swoim doświadczeniem z realizacji takich projektów - Assumptions for a school project. Share of an experience with project implementation)</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px"> </div><div style="color:rgb(34,34,34);font-size:12.8000001907349px">AD7. Michał Trojnara will be responsible for the chapter mailing list and domain hosting.</div></span></div></div>